TEMA: ELEVEN I CENTRUM
ELEVAKTIV UNDERVISNING

Font - Elevaktiv undervisning

Lusten att lära ökar om eleverna själva får påverka skolarbetet. Men hur går det till, och vad krävs för att eleverna ska ta en aktiv roll? Vi besöker Årstaskolan i Stockholm, där språkläraren Lotta Bohlin jobbar med elevaktiv undervisning. Grundstenarna i hennes undervisning är en god relation till eleverna och tydliga ramar för undervisningen. Det är viktigt att eleverna känner att det finns utrymme för dem.

Medverkar gör även lärarna Jimmie Nordberg och Ellinor Lundsten samt Anne-Marie Körling, lärare och författare, och Sofia Kruth, lärare.

Programmet ser du i sin helhet på urskola.se

FIRST-AID-KIT MOT SJÄLSLÖSA PEDAGOGISKA MILJÖER

Ellinor Lundsten © Foto: Erik Amkoff / UR
Ellinor Lundsten © Foto: Erik Amkoff / UR

Jag klev in i tv-huset en vacker vårmorgon i början av maj. Jag bar med mig många tankar och funderingar om hur en tv-inspelning faktiskt går till. Jag kände mig otroligt taggad och väldigt ödmjuk inför att få sätta spotlight på någonting jag verkligen brinner för, elevaktiv undervisning.

Jag såg samtidigt fram emot att få inspirera nyfikna som kanske vill gasen-i-bottenstarta eller lugnt-och-försiktigt-prova aktiva elevers växtkraft i sina klassrum. Jag hoppades att jag skulle få dela med mig av konkreta tips men även lämna studion med nya idéer.

Läs mer

ELEVAKTIV UNDERVISNING FÖR MIG

Jimmie Nordberg © Foto: Erik Amkoff / UR
Jimmie Nordberg © Foto: Erik Amkoff / UR

Att efter sin första tv-inspelning samla sina tankar kan absolut vara svårt, faktiskt svårare än vanligt. Vad sa jag egentligen? Varför fick jag inte med det där som jag tänkte på inför? Hur kommer det sig att fokus hamnade just där?

Det är många tankar som snurrar och det blev säkert bra det samtal vi hade. Jag kände mig nöjd, även om man som vanligt känner att man missade några delar som man anser vara viktigt. Det kanske för att man inte är tillräckligt förberedd, eller för att man helt enkelt inte hamnade där i just det samtalet.

Läs mer

REPORTAGE: ELEVAKTIV UNDERVISNING

Lusten att lära ökar om eleverna själva får påverka skolarbetet. Men hur går det till, och vad krävs för att eleverna ska ta en aktiv roll? Vi besöker Årstaskolan i Stockholm, där språkläraren Lotta Bohlin jobbar med elevaktiv undervisning. Grundstenarna i hennes undervisning är en god relation till eleverna och tydliga ramar för undervisningen. Det är viktigt att eleverna känner att det finns utrymme för dem.

Programmet ser du i sin helhet på urskola.se

LÄRARSTRESSEN

Anna Nygren © Foto: Erik Amkoff / UR
Anna Nygren © Foto: Erik Amkoff / UR

Mer än tre av fyra lärare funderar på att sluta på grund av den höga arbetsbelastningen läraryrket medför. Allt fler lärare och förskollärare går ner på deltid för att orka med sitt jobb. Lärare löper högre risk att drabbas av utmattningsdepression än andra yrkesgrupper. Var tredje lärare har slutat de senaste fem åren och då ej på grund av pension. Att lärarjobbet är förenat med stress tror jag de flesta känner till idag. Hur ska man då som blivande lärare möta de krav som ställs, den höga arbetsbelastningen och de ständigt föränderliga arbetsuppgifterna? Grunden för god stresshantering är enligt min mening något som med fördel kan delas in i fyra steg; grunda, identifierar symptom, hantera stress och sätta gränser. Med god stresshanteringsförmåga kan lärarjobbet bli det drömjobb man föreställt sig.

Läs mer

MISSION IMPOSSIBLE?

Lydia Sundh © Foto: Erik Amkoff / UR
Lydia Sundh © Foto: Erik Amkoff / UR

Planering. Det gyllene ordet som man får höra är så viktigt för att hinna orka med allt. Men hur gör man egentligen? Med båda föräldrarna som lärare har jag som liten sett dem sitta på kvällarna och på loven med högar att rätta, men sällan har jag sett dem planera lektioner. Jag själv under VFU:n sitter ofta på kvällarna och letar efter bra material att använda och försöker hitta en struktur i planeringen men allt för ofta har jag fått göra om mycket i planeringen då oväntade saker har skett i klassrummet eller i omvärlden som känns viktigt att interagera. Det finns så mycket som jag skulle vilja veta och känner att jag behöver veta, innan man kommer ut som lärare och ska sköta allt själv.

Läs mer

ANNA NYGREN – OM STRESS OCH PLANERING

Anna Nygren är livsstilspedagog och föreläsare med lärarbakgrund samt författare till boken Så funkar det! –sömn, stress och lite annat. Hon föreläser bland annat för lärare om stress och berättar om vilka uttryck stressen kan ta sig och vad kan man göra när man upplever stress. Ett av redskapen är stresshantering i klassrummet; Att lära sig att handskas med både sin egen och elevernas stress i klassrummet ger alla en bättre arbetsmiljö.

MEDVERKANDE: KONSTEN ATT PLANERA

Lydia Sundh © Foto: Erik Amkoff / UR
Lydia Sundh © Foto: Erik Amkoff / UR

Lydia Sundh
Hon valde att studera till lärare i engelska och franska för att man får göra allt med språken och engagera elever, påverka hur de ser på sin inlärning. Men, hon tycker att det roligaste som lärare är att hitta det som motiverar elever, det som gör att de plötsligt förstår ett ämne och själva ser att de kan och vill använda språket/n : ”För det finns något som engagerar, för alla”.

Magnus Lindberg © Foto: Erik Amkoff / UR
Magnus Lindberg © Foto: Erik Amkoff / UR

Magnus Lindberg
Läser sjätte terminen på Ämneslärarprogrammet med interkulturell inriktning vid Södertörns högskola. Anledningen till att jag vill bli lärare är dels för att mina ämnen; Religion och Historia intresserar mig och dels för att jag tror att jag har en fallenhet för att nå ut till andra. Då jag även är ensamstående med två små barn så krävs det att jag lägger ner lite extra energi på mina studier för att hålla jämna steg. Jag jobbar även extra som vikarie för att på så sätt få praktisk erfarenhet av de kunskaper som jag får på min utbildning.

Katja Hvenmark-Nilsson © Foto: Erik Amkoff / UR
Katja Hvenmark-Nilsson © Foto: Erik Amkoff / UR

Katja Hvenmark-Nilsson
Gymnasielärare med passion för att skriva. Hon har givit ut två böcker: Välkommen in i mitt klassrum och Balanskonster för nya lärare. Katja är mycket insatt i frågor om digital teknik i skolan och arbetar vid sidan av sin lärarroll som lärinspiratör för Microsoft.

TEMA: LÄRARSTUDENT –
KONSTEN ATT PLANERA

Hur blir du som lärare bra på att planera ditt arbete? Många nyblivna lärare vittnar om att de först åren i yrket är tuffa och arbetsdagarna långa. Katja Hvenmark-Nilsson, lärare och författare, träffar lärarstudenterna Lydia Sundh och Magnus Lindberg. I programmet ger hon konkreta råd och tips på hur de kan planera för att vinna tid och minska stressen.

Vi besöker även Brett Kemp, 7-9 lärare på Seminarieskolan i Landskrona. Genom samplanering tillsammans med kollegorna frigör han mer tid till innehållet i undervisningen.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

KONFLIKTHANTERING

Lars Erikson © Foto: Privat
Lars Erikson © Foto: Privat

Konflikter mellan hem och skola och mellan lärare och föräldrar är ett fenomen som diskuterats ganska flitigt de senare åren. Konflikterna handlar inte sällan om att de professionella upplever en ökad press från föräldrarnas sida. Arbetsmiljöverket har i en rapport från 2015 uppmärksammat att föräldrar utgör ett nytt ”riskområde” i skolvärlden. Föräldrar uttrycker ett missnöje över att lärarna inte skapar de rätta förutsättningar för att de egna barnen ska lyckas bra i skolan och (bl a ) får höga betyg. Varför har det blivit så här? Ja, till stor del handlar det om utbildningspolitiska förändringar i en marknadsliberal riktning från 1980-1990 talet som slår in i relationen mellan hem och skola. Föräldrarna har alltsedan dess fått ett betydligt större mandat att göra sin röst hörd och påverka skolan och, som det uttrycks i styrdokumenten, fått ”rätt att utöva inflytande”. (Dessutom är skolan beroende av föräldrarna; skolpengen). Det är framförallt den utbildade, ”oroliga” medelklassen som tar sig den här rätten och som av lärarna upplevs som en grupp som ”ligger på” skolan och lärarna.  Känslor av maktlöshet och tillkortakommanden är inte ovanliga bland lärare och det finns exempel på skolor som funderar på att sluta med föräldramöten för att undvika stress och konfrontationer med föräldragruppen. Andra ”åtgärder” som en konsekvens av den här situationen är att skolor månar om en rigorös dokumentation av elever (prestationer) och händelseförlopp för att ha ”ryggen fri” gentemot föräldrar.

Mycket talar för att det utvecklats, vad jag vill benämna som, en ”ängslanskultur” mellan hem och skola och jag tror att enda vägen att komma bort från denna ängslanskultur är att ersätta den med en ”tillitskultur”. En tillitskultur kännetecknas för det första av ett intresse från de professionella sida att etablera goda hållbara relationer till föräldrarna som enskilda individer. ”Lära-känna-samtal” med nya föräldrar är en bra start och bör uppmuntras av skolledningen. För det andra kännetecknas en tillitskultur av deklarerade auktoritativa gränser för föräldrars inflytande; skolan bör på ett tidigt stadium tydliggöra vad det är föräldrar får ha inflytande över och vad är det som skolan och de professionellas bestämmer över och har ansvar för, oavsett vad föräldrarna tycker om det. Med etablerade goda relationer och tydliga gränser för föräldrars inflytande kan, för det tredje, ett  ”öppet” förtroendefullt klimat skapas där lärarna bemöter föräldrar på ett personligt (fortfarande professionellt) plan och är nyfikna på vad föräldrars synpunkter kan bidra med i skolan, för de själva och för barnen.

Lars Erikson