Välmående är en förutsättning

Bara några dagar kvar innan avsnittet av Lärlabbet som jag är med i ska sändas. Det känns spännande då jag ännu inte sett programmet men jag tänker att det ska bli intressant!

Vi är just nu mitt i uppstartsprocessen av Glömstaskolan. Skolan är färdigbyggd till nästa läsår men redan i år tjuvstartar vi med en förskoleklass på Kästa skola.

Under året ska vi jobba med att få ihop alla delar för att jobba mot vår idé och vision. Vi pratar mycket om lärmiljön och dess betydelse och vi tänker att det utvidgade begreppet lärmiljö omfattar såväl det fysiska som det psykosociala och det digitala.

Ska vi på riktigt kunna göra en insats för att förebygga mobbing och utanförskap ska vi jobba med lärmiljöer där alla barn får lära efter sina förutsättningar, vara sedda och bekräftade i sitt lärande och som människor, vara trygga och ha förtroendefulla relationer till vuxna. Vi ska som verksamhet gestalta de värden vi vill att eleverna ska anamma.

Om vi kan göra verksamheten begriplig, meningsfull och hanterbar för alla elever minskar vi avsevärt anledningar till kränkningar och aggressiva beteenden. Ska vi lyckas med kunskapsuppdraget inte bara bör vi utan måste vi jobba med alla delar av begreppet lärmiljö.

Välmående är en förutsättning för att våga och kunna anta kunskapsmässiga utmaningar. Otrygghet och olust är starka negativa faktorer för inlärning. Vi har lyckats först när alla barn vill komma och lära även nästa dag.

Mer om detta på min blogg och i sociala medier.

Till sist stort tack till er andra som medverkade i programmet för intressanta samtal. Inte minst i eftersnacket!

Peter Bragner,
Rektor på Glömstaskolan

2 comments

  1. Pingback: Glömstaresan » Medverkan i Lärlabbet – om vad vi kan göra mot mobbning
  2. Pingback: Vi om lärmiljö på Lärlabbet i helgen! | Glömstaskolan

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>