EN JÄMLIK SKOLA

En jämlik skola fri från kränkningar och diskriminering önskar vi alla som arbetar där, men likväl ser skolan inte ut så. För det räcker inte att önska, vi måste agera också. Här listar jag tre viktiga saker att tänka på när man i en skola vill förbättra sitt likabehandlingsarbete – och börja arbeta normkritiskt:

1. Alla som arbetar i skolan måste inse att det behövs kunskap för att kunna arbeta både främjande och förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling, och att normkritik bör vara en del i detta arbete. Förändring sker inte av sig självt, bara för att man tänker att alla människor har samma värde. Även om jag har den uppfattningen så ser vårt samhälle inte ut så – och därför behövs ett aktivt och genomtänkt likabehandlingsarbete, med normkritik som självklar ingrediens.

2. Att vara normkritisk handlar om att först och främst få syn på de starka samhällsnormer som delar in människor i grupper, där vissa ges högre värde än andra. Man måste våga se, synliggöra och ifrågasätta dessa normer, som gör att vissa människor ständigt får ta plats och anses självklara, medan andra ständigt står åt sidan, anses avvikande och därmed löper större risk att drabbas av kränkande behandling och må dåligt. Här krävs också att man granskar sin egen position: Vilka privilegier besitter jag? Hur påverkar det mitt bemötande av elever och min undervisning?

3. Det är en process att börja tänka och arbeta normkritiskt, och det kan svida när man inser att även om jag ser mig själv som öppensinnad, så kanske jag (bl.a. på grund av de privilegier jag själv besitter) bidrar till att reproducera normer som gör att individer i mitt klassrum mår dåligt. Men, just därför är det aldrig för sent att börja den processen.

Sanna Mac Donald

One comment

  1. Pingback: "Mamma, varför pussas killarna?" - Det öppna klassrummet

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>