TEMA: LÄRARPROFESSIONEN
– ATT ERÖVRA YRKET

Font att erövra yrket

Varför bli lärare? Vad ska man tänka på? Och vilka egenskaper behövs?

Vi besöker Knutbyskolan i Rinkeby. Christina Maelan är lärare och hon handleder även lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik.

– Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitimidis håller med.

Medverkar gör även Cecilia Johansson, Elin Molander, Tommy Lucassi och Jan Håkansson.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

One comment

 1. Gunnar Cardell

  Hej!
  Ni ställer frågorna
  Varför bli lärare? Vad ska man tänka på? Och vilka egenskaper behövs?

  Innan jag svarar på frågorna vill jag först dela med mig av några av mina forskningsresultat.
  Jag är pensionär, fd mellanstadielärare, universitetslektor och lärarutbildare. 1996 bestämde jag mig för att göra ett ”stolleprov”: försöka bidra till ett yrkesspråk för lärare.

  Min tanke var att undersöka lärares tysta kunskap, genom att leta efter mönster och sätta namn på dem. Det första mönstret jag fann var en tankestruktur som jag kallar strateginät. Lärarstudenter har sedan dess undersökt lärares strateginät i sina examensarbeten. (se complador.se)

  Utifrån strateginätsbegreppet och begrepp från system-, informations- och kaosteori utvecklade jag dels Trenätsteorin, dels ett webbbaserat verktyg till att kartlägga strateginät – Complador..(3nt.se och complador.se)

  I vintras började jag söka mönster i fyra lärares strateginät och fann då 28 mönster, som jag kallar undervisningskonster. Undervisningskonsterna döljer sig i lärares tysta kunskap och utgör kärnan i vår yrkeskunskap.

  Nu hoppas jag att lärarstudenter vill undersöka hur erfarna lärare använder sig av undervisningskonsterna i olika ämnen och på de olika stadierna.

  Jag skulle också önska att metodikämnet återinfördes så att lärarstudenterna fick bekanta sig med konsterna inte bara under vfu:n utan också i lärarutbildningen på campus.

  Genom att tala om undervisningskonsterna i lärarutbildningen, i kollegiala samtal och pedagogisk handledning skulle man kunna bidra till att ett vetenskapligt grundat yrkesspråk växer fram.

  Och så till sist era frågor:
  Varför bli lärare?
  – Därför att det är ett fantastiskt yrke, kreativt, omväxlande, meningsfullt och spännande.

  Vad ska man tänka på?
  – Fundera över de 28 undervisningskonsterna så inser du dels vilket avancerat yrke läraryrket kan vara, dels att erfarna lärare har mycket att dela med sig av – om du bara frågar dem.

  Och vilka egenskaper behövs?
  – Undervisningskonsterna ger en antydan om vilka egenskaper som behövs. Om du känner dig främmande inför dem så kanske du ska välja ett annat yrke – men om de känns som möjligheter och lockande utmaningar – go for it!

  Lycka till!
  Gunnar Cardell

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>