FRAMTIDENS UTMANINGAR

Karin Berg © Foto: Privat

Sedan våren 2013 har jag pratat skolutveckling offentligt. Varje gång har jag pratat om vikten av att skolan som organisation gör det möjligt för varje lärare att hela tiden vara i ständig utveckling och på så vis skapa bättre undervisning. Vi har i Sverige, precis som många andra länder, en lång tradition av den autonoma läraren som verkar som den stolta kunskapsbäraren ensam i sitt klassrum och i sin undervisningsutveckling. En tradition vi måste bryta om vi vill ha en skola för framtiden. Om vi ska möta framtidens många utmaningar måste vi göra det tillsammans och låta lärarna lära professionellt tillsammans.

Trots att jag skrivit många texter om detta, var det först när jag i höstas var i Kina som jag fick konkreta exempel på hur ett systematiserat kollegialt lärande verkligen gör avtryck i undervisningen och på elevernas lärande och resultat. En lärare i Guangzhou undervisar ungefär hälften så mycket som jag, men har istället 56 elever/klass, vilket gör att vi har ungefär lika många elever per läsår, men den kinesiske läraren undervisar hälften av min undervisningstid. De timmar som jag undervisar extra lägger mina kinesiska kollegor på att utveckla sin undervisning tillsammans. De har kollegiala ämneslag de skolutvecklar mellan skolor och tillsammans med rektor. Dessa förutsättningar gör att de skapat en undervisning som är så bra att den ger gåshud. Sällan har jag skådat bättre.

Om vi ska möta framtidens utmaningar och utveckla en undervisning som tar fram det bästa ur varje elev måste vi organisera skolan så att det är möjligt för lärarna att utveckla tillsammans. Det kostar inte stora summor pengar, däremot kommer det krävas en stor dos tålamod, eftersom förändring aldrig vare sig är enkelt eller okomplicerat.

Det är detta jag försöker förmedla i veckans Lärlabbet, via Skype, när jag sitter skräddare på min säng och balanserar min dator på badrumspallen samtidigt som jag försöker se avslappnad ut. Allt, eftersom barnen ockuperat alla andra rum i huset. Jag har ingen aning om jag ens syns i bild, men nog var det en ganska absurd upplevelse.

Om du är nyfiken på mer om mina upplevelser i Kina kan du läsa här, eller här. Eller så kan du lyssna på vårt Kina-avsnitt i Jacob Möllstam och min podcast Skolsverige.

Karin Berg

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>