VI KAN GISSA OCH TRO

Karin Brånebäck © Foto: Erik Amkoff / UR

Vi befinner oss här och nu i skolan. Samtidigt är vår uppgift att se till att våra elever får med sig rätt kunskaper och färdigheter för sitt framtida liv. Det är inte enkelt. För även om vi kan gissa och tro så är det ingen av oss som kan veta. Möjligtvis så har Leonardo da Vinci och Jules Verne träffat många rätt, men det kunde ingen veta där och då. Men jag har ändå en kvarstående tanke om vad framtiden kommer lägga för vikt kring lärande och skola. Vad en lärare behöver kunna och lära ut. När jag träffade Anna Hälinen och Engin Ilyaz inför inspelningen av Lärlabbet så slogs jag av hur vi (även om vi hade olika ingångsvinklar) landade i lite samma summa av våra tankar. Att den mänskliga biten av lärandet är viktigt och kommer fortsätta att vara viktigt.

Jag tror att vi behöver se till att lärare och skolor blir mer elevcentrerade istället för att ha en mängd som ska läras ut på samma sätt till alla. Genom att stödja lärare med resurser (både tekniska och mänskliga) som hjälper dem individualisera inlärningen, kan vi hitta och stödja varje elev. Eller väljer vi att fortsätta att släppa vissa elever? De som inte passar in i mallen…

Vi måste skapa skolor med en struktur som gör det lättare för lärare att individualisera. Kanske behöver vi då röra om lite i grytan så att våra förutbestämda meningar om vad som är rätt och riktigt här och nu, samt i alla sammanhang och för alla elever, ifrågasätts av oss själva.

För att kunna göra det behöver vi fundera över både lärarutbildning/fortbildning för lärare och undervisning. Det är ingen nyhet att lärare känner sig stressade, att tiden inte riktigt räcker till. Hur fortbildar man sig när korgen redan är full av en massa ”måsten”? Har man nog att göra kan det kännas överväldigande, ja till och med meningslöst eller onödigt, att pröva eller tänka något nytt. Bland annat därför var det intressant att höra Karin Berg berätta om det hon hade sett i Kina. Så radikalt mycket mindre undervisningstid för att ge möjlighet att hinna se varje elev och höja nivån på undervisningen. Få möjlighet att hinna fortbilda sig och vidareutveckla undervisningen.

Jag är alldeles övertygad om att framtidens lärare är viktig som person och i sitt yrkesutövande. Jag tror inte på ett lärande där alla elever följer en lärare via datorer, lärplattor eller vad som då kan ha uppfunnits. Jag gillar IKT och jag tycker att IKT är en viktig del av framtidens skola. Men läraren är och förblir viktigast!

Jag önskar att jag är en Jules Verne, men jag kan också ha fullkomligt fel i det jag tänker. Det får framtiden utvisa.

Karin Brånebäck

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>