RELATIONER

Engin Ilyaz © Foto: Erik Amkoff / UR

Vårt samhälle digitaliseras mer och mer och eftersom det är skolans roll att förbereda våra elever för fortsatta studier och yrkesliv så är det något vi måste förhålla oss till. Vår utmaning är att utvecklas i takt med samhällets utveckling medan samhällets ansvar är att skapa en skola som matchar arbetsmarknadens behov. Jag tycker att det idag finns en viss diskrepans mellan den undervisning som vi i skolan erbjuder och det som efterfrågas i samhället. Dagens skola är traditionellt uppbyggd kring skolämnena medan arbetsmarknaden, näringslivet söker individer med social kompetens och specifika kompetenser och egenskaper. Att arbeta ämnesöverskridande och att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor är i rätt riktning för att överbrygga klyftan.

En annan utmaning som väntar oss i framtiden är att lära våra barn hantera tekniken och ett allt intensivare informationsflöde. Mina döttrar, 15 och 17 år gamla, har under sina unga år tagit emot, bearbetat och sorterat mer information i sina liv än vad min snart 70-åriga mamma har gjort. Tänk då på de barn som på grund av en kemisk obalans i hjärnan eller socialt ogynnsamma miljöer har en begränsad förmåga att hantera all denna information. Det är vårt ansvar att hjälpa dessa barn att möta sina utmaningar i skolan.

Undervisning, idag och i framtiden, är i grunden möten mellan människor. Därför är en av skolans viktigaste uppgifter att bygga förtroendefulla relationer till barnen. Bra relationer är grunden till en god lärmiljö och en förutsättning för att utveckla barnens icke-kognitiva förmågor, som till exempel att stimulera deras vilja att lära sig, påverka deras attityd till skolan och aktivera deras motivation till att anstränga sig. I takt med att det blir mer fokus på barnens egna lärande så blir dessa icke-kognitiva förmågor allt viktigare. Min generation var pliktbarn, det vill säga att vi lärde oss mycket på grund av plikt till våra lärare och föräldrar. Dagens barn är klokare än så och köper inte undervisningen om den inte är meningsfull, lustfylld och ser tillämpning i verkligheten. Dessa underbara barn/ungdomar är dessutom inne i kanske den mest intensiva perioden i deras liv och det måste vi ha en förståelse för och se dem som unga människor och inte bara elever. Mjuka värden och mänskliga möten blir ännu viktigare i framtiden som en balans till en digitaliserad värld. Forskning visar också på att bra relationer till vuxna, social förmåga och god självinsikt är vaccin mot svårigheter senare i livet. Nyckeln till detta komplexa men väldigt givande arbete stavas RELATIONER.

I egenskap av skolledare vill jag bara passa på och uppmärksamma alla fantastiska lärare i Sverige. Ni gör varje dag skillnad i unga människors liv och det bästa sättet att påverka framtiden på är att vara med och skapa den…

Engin Ilyaz

 

One comment

  1. Catti Broqvist

    Jag köper det mesta av det du skriver. Men att allt ska vara lustfyllt för att kännas meningsfullt? Nja. Är det inte en björntjänst vi gör våra barn och ungdomar? För livet är inte alltid lustfyllt. Ibland måste man bara bita ihop och komma igen. Utrustar vi dem för livet genom att gå med på att det alltid ska vara kul att lära sig? Eller är det bättre att peka på att det faktiskt kräver ansträngning att lära sig, att kunna sikta mot – och skapa en möjlighet att nå – mål i livet? Jag menar att vi gör våra barn och ungdomar en björntjänst om vi får dem att tro att allt alltid ska vara kul.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>