INKLUDERING

Susanna Rimmerfors © Foto: Erik Amkoff / UR
Susanna Rimmerfors © Foto: Erik Amkoff / UR

Mina funderingar går till den somaliska klassen som inte gick ut i klasserna i Örebro. Det är viktigt att känna av den intimitet och trygghet som uppstår i ett klassrum där alla har samma utgångsläge, i det här fallet som nybörjare i språket. Men skolan borde ta till vara på den nyfikenhet som finns bland alla barn och ungdomar på en skola. Min erfarenhet är att alla vill lära känna och veta mer om varandra och eleverna ber ofta mig om att ordna lektioner där det kan komma till stånd. Gärna dramaövningar, femkamp, tipspromenader, idrottsevenemang, Lucia, redovisningar eller annat som görs på skolan.

Vi har också haft frivilliga ”tolkar” av elever med samma modersmål. Det finns vissa saker som vi lärare inte kan lära ut och det är barns och ungdomars sätt att vara mot varandra. Hur tar man kontakt? Vilka mönster eller spelregler finns mellan flickor och pojkar i Sverige och hur ser det ut i till exempel Somalia? Hur beter man sig på fotbollsplanen? Vad är okej och vad är inte okej att prata om som tonåring?

Allt detta är eleverna mycket bättre på att förmedla. Det vi lärare måste hjälpa till med är att skapa förutsättningar så att dessa möten kan komma till stånd.

Susanna Rimmerfors

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>