SKOLVÄRDEN I VÄRLDEN I MINIATYR

Hassan Ali © Foto: Privat
Hassan Ali © Foto: Privat

Öresundsbron symboliserar skolvärdens uppdrag på skolan, främjar kulturella kommunikationer, samarbete, framtidstro och samhällsutveckling. För läraren betyder skolvärden en samarbetspartner som kompletterar och avlastar innan- och utanför klassrummet. Uppdragen är mångfaldiga och oändliga, indelade i praktiska, sociala aspekter och moraliska- emotionella aspekter.

De praktiska aspekterna innefattar att se till så att eleverna kommer i tid till lektionen, anordna rast och fritidsaktiviteter för dem, hjälpa dem att hitta rätt till olika myndigheter och institutioner, anmäla sig till idrottsföreningar, tipsa dem om olika skolor och aktiviteter i Malmö, sköta läxhjälpen samt upprätthålla en kontakt med målsmän och vårdnadshavare.

De emotionella aspekterna skulle jag beskriva såhär:
Skolan är världen i miniatyr; elever från 34 olika länder, olika skolbakgrunder, olika kulturer osv. En del av dem bär med sig traumatiska upplevelser från hemlandet eller strapatser på vägen hit. Därför söker de i första hand emotionell trygghet och förståelse; en fadersgestalt som är vederhäftig, rådig, lyhörd, pratar deras modersmål, empatisk och ständigt närvarande, som ger dem inspiration och motivation. Min devis som mina elever ofta får höra från mig är: Att älska Sverige är en snabb genväg till integration och framgång. Att försöka skapa dem framtidsvisioner fyllda av ambitioner och fördelar kan vara ett positivt moraliskt incitament.

Behoven varierar, som nämnts ovan, för var och en beroende på olika faktorer, skol-kulturella bakgrunder, och eller psykosociala bakgrunder.

En del av de nyanlända eleverna är ensamkommande. Vissa av dem är härdade och har starka drivkrafter, och då är behoven att koordinera och strukturera dem vidare i skolan och samhället.

Den andra gruppen är den som har genomgått allvarliga traumatiska upplevelser och är i stort behov av empati och omtanke. Vi skolvärdar uppmärksammar dem och flaggar för skolledningen för att vidta adekvata åtgärder med hjälp av expertiser. Vi utrustar och stärker deras självkänsla. Med tanke på vad de nyanlända har utsatts för före ankomsten till Sverige, skärps kraven på oss skolvärdar att vara insiktsfulla och kompetenta gällande elevernas olika kulturer, synnerligen beteenden och attityder, då det gör det lättare för eleverna att vända sig till oss och ventilera deras förundran. Det kan ta tid att för elever att bearbeta deras sorg eller trauma, så om man förstår problematiken bakom deras beteenden är halva förundran, problemet eller konflikten löst.

Vi arbetar ständigt för att befästa och implementera skolans värdegrund och likabehandlingsplan och värna om de demokratiska värderingeringar vi har i Sverige.

Slutligen vill jag understryka att lagarbete och samspel mellan skolvärdarna och den övriga personalen är oerhört viktigt; ett vinnande koncept.

Jag vill tacka skolvärdskåren på mottagningsskolan Mosaik för ett eminent och fantastiskt samarbete: Djamel den rutinerade fotbollspelaren, Ask, Sami, Said, Mahmoudalla, Shamshad och Mohammad Ali.

Hassan Ali,
pedagog/skolvärd
Mottagningsskolan Mosaik, Malmö

4 comments

  1. Mona sobhi

    Mycket bra insats i skolan. kloka och kompetenta ord. trygghet i skolan är lika med prestanda elever. Bra jobbat Hassan

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>