SAMVERKAN HANDLAR OM ATT MÖTAS

Karin Hallén Sehlin © Foto: Erik Amkoff / UR

Ja, snabbt gick det! Precis som Bella förvarnat oss kändes det som att programtiden var ute just som vi började bli riktigt varma i kläderna. Tur då att eftersnacket fick ta vid! Men även det hade vi svårt att avsluta. Samtalet ville bara fortsätta, lärdomarna delas och mötet mellan oss verksamma utvecklas till något mer. Samverkan handlar om att mötas – just som vi gjorde där runt bordet – och tillsamman ventilera utmaningar och lösningar.

Under inspelningen av programmet om samverkan fick vi bland annat möjlighet att betona vikten av ett gott samarbete mellan elevhälsa, lärare och övrig personal, men även mellan skola och föreningar samt med socialtjänst. Det senare hade jag gärna utvecklat mer. Alltför ofta får jag nämligen, i mitt uppdrag som skolkurator, leka detektiv för att hitta de rätta vägarna att stödja elever och familjer. Socialtjänstens ibland snåriga korridorer till hjälp och stöd gör en ofta helt beroende av andra människor att rådgöra med kring turer och åtgärder. Att då ha utvecklat en god kontakt med exempelvis den lokala mottagningsenheten kan underlätta enormt. Socialsekreterare, gode män, familjehem, familjehemsföretag, juridiskt ombud – många är ibland människorna runt en ensamkommande elev. Ändå kan just denna elev känna sig ensammast i världen, utan någon att prata med. Jag menar därför att det kurativa stödarbetet bör ges större plats i skolan och att samverkan mellan skola och andra viktiga aktörer runt barnet måste prioriteras. Psykosocialt stöd utgör en bra grund för inlärningen.

När jag fick frågan om att delta i Lärlabbet blev jag självklart både glad och nervös! Men redan efter några minuter på plats tillsammans med fantastiska medspelare och suverän personal med bästa bemötandet övergick pirrigheten i uppsluppen glädje som fortsatte under hela dagen och långt in på kvällen – ja, långt efter det att inspelningen var avslutad och jag satt uppsminkad som aldrig förr på pendeln tillbaka till Uppsala och bara fånlog…

Karin Hallén Sehlin

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>