ÄR VI KUNDER ELLER MEDBORGARE?

Fredrik Holmberg © Foto: Bengt Allebrink / UR

Det är väldigt glädjande att UR nu startar en serie program om MIK/MIL och digitalisering. Nu har vi en bra chans att börja i rätt ända med frågorna hur skolan skall hantera en ny medieverklighet. Frågor om HUR och VAD vi skall göra i klassrummet när hela vår omgivning digitaliseras är naturligtvis viktiga. Men viktigast av allt är frågan om VARFÖR vi skall göra det.

MIK/MIL är ett begrepp som formulerats av Unesco, av FN. I decennier har man träffats på konferenser för att förbereda sig inför informationssamhällets ankomst. MIK/MIL handlar om hela samhället och alla medborgare, livslångt lärande, men då alla skall passera genom utbildningssystemet så började man med att skriva ett ramverk för ”Medie- och Informationskunnighet för skolan och lärarutbildningen”. Den svenska översättningen hittar du här:

Medie- och Informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen

Den största oron inom Unesco är att man ser tendenser till begränsning och inlåsning av begreppet. Organisationer och institutioner ser gärna begreppet som ”sitt” och en definition av det man redan gör. MIK/MIL utgör en scen för ALLA de språk, medier och tekniker som vi använder och behöver för att delta i en modern demokrati. Både gamla och nya. Vi behöver tillgång till, och kunskap om, och förmåga att tolka och uttrycka oss i alla de språk, medier och teknik som används i maktutövning. Det innebär klassiska språkförmågor, kunnighet om alla de medier vi använder idag, och informationens nya roll i digitaliseringens tid.

MIK/MIL är inget nytt som läggs på det vi redan gör i skolan. Väldigt mycket av det som föreskrivs i MIK/MIL gör vi redan i Sverige, men vi behöver samordna det med allt det nya som omger oss. I grunden tror jag inte att det händer så mycket nytt. Oavsett vilket språk, media eller teknik vi använder så berättar vi. Så är det, har det alltid varit, och kommer det alltid att vara. Berättelsen kanske är den bro vi behöver mellan traditioner, erfarenheter och ”skolor”.

Carolyn Wilson som är huvudredaktör för Unescos dokument definierade MIK/MIL på detta sätt:

Final thoughts… ”Literacies are not things we develop just for the sake of developing them. We develop them to do certain things, become certain kinds of people and create certain kinds of societies. And so the most basic, underlying question governing the development of [media and information] literacies are: `What do you want to do with them?, `Who do you want to be´and `What kind of society do you want to live in?´”

VAD och HUR vi gör i klassrummet är väldigt viktigt för undervisningens kvalitet, men viktigast av allt är VARFÖR vi väljer att göra just det vi gör. Naturligtvis skall vi göra det för att uppfylla det uppdrag som ges i våra styrmedel. I våra läroplaner och kursplaner. Det intressanta är att våra läroplaner stämmer väldigt väl överens med Unesco MIK/MIL vad gäller människosyn och demokrati. Tyvärr är det inte värderingsfrågor som är huvudfokus för EU på detta område. I EU är det ett mer teknokratiskt synsätt som dominerar och man fokuserar mest på skydd för de svaga, immateriell rätt och innovation, alltså på lagstiftning och lönsamhet.

Detta blev tydligt på en konferens i Paris i maj 2014, där Unesco och EU träffades för att diskutera hur man skall arbeta med dessa frågor i framtiden. Min reseberättelse från den konferensen ”Är du kund eller medborgare? Vill du skyddas eller stärkas” kan du läsa här:

Är du kund eller medborgare? Vill du skyddas eller stärkas?

Vi skall bli duktiga på Medie- och informationskunnighet för att värna demokratin och de mänskliga rättigheterna. För att värna de värderingar som krävs för ett gott liv och ett gott samhälle.

Fredrik Holmberg

4 comments

 1. Casimir Ehrenborg

  Förstår inte frågan: ”Är du kund eller medborgare?” Jag känner mig som både kund, konsument, producent och medborgare på en och samma gång, typ.

  • Fredrik Holmberg

   Frågan i rubriken är naturligtvis retorisk. Det borde vara självklart att vi alltid i första hand är medborgare. Det är vad vi som lärare alltid skall utgå ifrån. Det anges i vårt uppdrag.
   Därefter är vi alla de andra begreppen i olika grad beroende på det fokus vi använder i vår frågeställning.

 2. vera haugaard

  hej Fredrik, länkan ovan till ”Vill du skyddas eller stärkas” finns inte…..
  /Vera

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>