HUR SER SKOLAN UT OM 20-30 ÅR?

Jan Hylén © Foto: Bengt Allebrink / UR

Frågan i rubriken är givetvis omöjlig att besvara men man kan ju alltid spekulera. Men då bör man redovisa utgångspunkterna för spekulationen – i mitt fall tre antaganden: för det första tror jag att digitaliseringen är en så grundläggande förändring av vårt samhälle att den kan jämföras t.ex. med införandet av elektriciteten. För det andra instämmer jag i citatet från Roy Amara att ”vi tenderar att överskatta effekten av tekniken på kort sikt och underskatta effekten på lång sikt”. En tredje utgångspunkt är att skolan inte är mer unik än att den kan jämföras med andra samhällssektorer och vi kan dra slutsatser om hur skolan kommer att förändras genom att se på hur andra samhällssektorer förändras av digitaliseringen.

Utifrån dessa antaganden tror jag att vi kommer att se motsvarande grundläggande förändringar i hur vi ser på lärande och skola samt relationen mellan lärande och skola i samhället som vi har sett inom t.ex. bankväsendet, som jag talar om i programmet. Relationen mellan pengar (i form av mynt och sedlar) och banker har ju totalt förändrats. Bankkontorens roll har förändrats och vår egen roll i relation till bankerna har också genomgått en smärre revolution, från det att vi hade bankböcker och gick till banken med kontanter för att betala räkningar till dagens online banking och bankkontor utan kontanter.

Det vore intressant att höra om du som tittat på programmet ställer upp på de tre grundläggande premisserna jag listat ovan och vilka tankar du har om hur skolan ser ut om 20-30 år. Låt oss brainstorma lite!

Jan Hylén

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>