REPORTAGE – DATALOGISKT TÄNKANDE

På Högåsskolan i Knivsta har man infört ”datalogiskt tänkande” i ämnen som t.ex. bild och idrott. Tanken är att man kombinerar programmering med förståelse för hur det digitala fungerar i samhället.

– Vi lär barnen andra samhällsfunktioner i tidiga åldrar så som brandförsvar, vattenrening och sophantering. Att även äga kunskaper om hur datorer fungerar handlar ju om att kunna ställa sig kritisk och vara en medveten konsument ,menar Maria Franzén

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

 

One comment

  1. Mikael

    Intressant program. Tyvärr får jag lite känslan av vad som hände i slutet av 80-talet då man började ersätta skrivmaskiner och ordbehandlingsmaskiner med persondatorer och ordbehandlingsprogram. Då skickade man iväg alla sekreterare på kurser in BASIC-programmering och operativsystemet DOS-kurser vilket inte hade med saken att göra. De behövde gå på kurs hur man skriver text, formaterar den, gör tabeller, etc i ett ordbehandlingsprogram.

    I skolan behöver eleverna lära sig skriva, stava, avstava och hur man ställer upp en text. De behöver också lära sig hitta information där datorerna kommer in i komplement till böcker och i samband med det lära sig att vara källkritisk som kommer i nästa avsnitt.

    Som kuriosa kan jag nämna att när jag startade min IT-konsultfirma för 9 år sedan så gick jag på bokföringskurs utan datorer. Jag ville lära mig bokföringens grunder med Debit och Kredit på papper. Detta för att veta hur man skall göra, inte hur man skall göra för att programmet inte skall stoppa mig.

    Lycka till med #Lärlabbet

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>