TEMA: MEDIE- OCH INFORMATIONSKUNNIGHET
– KÄLLKRITIK

Font MIK - källkritik

Hur sätter man in ett filter i huvudet på barnen? Det var den utmaning Murgårdsskolan i Sandviken stod inför när skolan fick öppna nät. Skolans it-ansvariga, specialläraren Madeleine Högman och förskolläraren Karin Lepistö jobbar aktivt med källkritik och medievanor i alla ämnen och med alla årskurser. Genom det dagliga arbetet och riktade projekt som ”Nätsmarta” utvecklar eleverna ett internetfilter redan från förskoleålder.

– Källkritik är något annat än det var tidigare. Eleverna behöver lära sig vara källkritiska både mot sig själva och mot det som står på internet och i tidningen, säger Madeleine.

Medverkar gör även Maria Becker, Matilda Åhall, Sara Mörtsell och Åsa Kronkvist.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>