ATT SKAPA GODA RELATIONER

Mimmi Klemets © Foto: Erik Amkoff / UR
Mimmi Klemets © Foto: Erik Amkoff / UR

Att det är viktigt med goda relationer mellan elever och lärare för att skapa en bra undervisning blev tydligt när jag, Anna, Johanna och Jenny diskuterade relationsbyggen i Lärlabbet Student. Kanske är det rentav en förutsättning för att nå lyckade skolresultat? Det verkar faktiskt så! På Malmaskolan i Kolsva finns bevis som tydligt pekar i den riktningen och vi var alla överens i våra diskussioner om att det nog är värt att lägga ner en hel del tid på just det att skapa goda relationer.

Det finns mycket som försvårar arbetet med att lyckas med sina relationsbyggen som lärare, bland annat tidsbrist och att det alltid finns elever som, av olika anledningar, ”stänger ut” läraren och kanske även annan skolpersonal. Här uppstår en liten konflikt då det enda (eller åtminstone bästa) sättet att nå fram till alla elever är att ge dem tid. Så, tidsbristen till trots, kan en lärare vinna mycket i längden på att i början av en termin lägga ner extra mycket tid och jobb på just relationerna. Det behöver inte vara ett jättestort projekt, en sådan sak som att uppsöka eleverna i uppehållsrummet eller äta några luncher i matsalen kan vara en nog så bra början.

Nyckeln till goda relationer verkar alltså vara att lära känna sina elever. Första steget är alltid att lära sig deras namn men sedan gäller det att få mer på fötterna än så, målet är att se det individuella i individerna och förstå vad de gör och framförallt varför de gör så. Samtidigt handlar goda relationer också om att kunna sätta gränser och att alltid ha en trygghet i form av ömsesidig respekt att falla tillbaka på. Vi är inte lärare för att vara alla elevers bästa vän utan relationen är i grunden alltid asymmetrisk. Det är något som hela tiden också måste upprätthållas för att läraren i slutändan ändå alltid är ledaren i klassrummet och det ledarskapet ska aldrig behöva ifrågasättas.

Mimmi Klemets,
lärarstudent Eskilstuna

One comment

  1. Patric Andersson

    Jag menar att en realation till eleven handlar om se individen och vinnlägga sig om att jag som lärare vill hen det bästa. Mitt recept är tydlighet och ett stort hjärta. Om jag är tydlig och visar var gränserna går men när det gränsen passeras att jag på ett ”kärleksfullt” sätt markerar att det är beteendet och inte personen jag markerar emot så brukar det funka.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>