MISSION IMPOSSIBLE?

Lydia Sundh © Foto: Erik Amkoff / UR
Lydia Sundh © Foto: Erik Amkoff / UR

Planering. Det gyllene ordet som man får höra är så viktigt för att hinna orka med allt. Men hur gör man egentligen? Med båda föräldrarna som lärare har jag som liten sett dem sitta på kvällarna och på loven med högar att rätta, men sällan har jag sett dem planera lektioner. Jag själv under VFU:n sitter ofta på kvällarna och letar efter bra material att använda och försöker hitta en struktur i planeringen men allt för ofta har jag fått göra om mycket i planeringen då oväntade saker har skett i klassrummet eller i omvärlden som känns viktigt att interagera. Det finns så mycket som jag skulle vilja veta och känner att jag behöver veta, innan man kommer ut som lärare och ska sköta allt själv.

Nationella proven känns som en sådan utmaning när man ser vänner lägga ut att de nu ”bara” har 85 av 120 uppsatser kvar att rätta. Och mitt i allt detta ska man alltså hinna lektionsplanera. Den lektionsplanering som man lär sig på lärareutbildningen är oftast att man skriver fem sidor för en lektion, men vad ska man tänka på för att vinna tid och se till att lektionsplanering inte blir en tidstjuv istället. Sedan samtidigt hänger det ihop med terminsplanering, när ska man lägga vad och hur mycket tid ska man ge eleverna, bör man planera in att vissa saker kommer att behöva ta längre tid? Eller ska man köra stenhårt på sin planering även om eleverna behöver mer tid? Jag har hört om lärare från mina kursare som inte planerar någonting alls innan lektionen utan går dit och improviserar hela, och för dem verkar det fungera utmärkt. På ett sätt önskar jag nog att jag kunde vara sådan, men sedan samtidigt tycker jag det är så roligt att planera och sitta och fundera på vad som skulle kunna engagera eleverna och hur jag kan lägga min personliga touch, samt så kräver oftast många digitala verktyg förberedelse och sådana vill jag gärna använda ibland.

Att ta hjälp av kollegorna det första året för att hitta rätt är en bra idé, om deras tid finns. Och frågan är väl om den gör det? Finns den viljan att lägga extra timmar för att stödja en nyexad kollega i att rätta NP t.ex.? Jag hoppas det. Utan att det ska betunga de lärarna och att den tiden görs plats för.

Det är nästan som att man som ny-exad lärare ska ha en talang för planering då man får höra att det kommer med erfarenheten, men ja, om man inte har erfarenheten eller denna super talang? Samtidigt så skiljer sig allt från skola till skola och vad som fungerar för en lärare behöver inte fungera för en annan. Det gäller att hitta vad man själv i ens lärarroll vad man tycker är viktigt att tänka på, och framförallt, vad man troe att man har tid till?

Lydia Sundh

One comment

  1. Eva Blixt

    Ett tips är att använda sig av ”Fridtjuv” ett digitalt läromedel med färdigplanerade lektioner i olika ämnen och för olika årskurser kopplat till läroplanen.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>