TEMA: ELEVEN I CENTRUM
– ELEVINFLYTANDE

Font - Elevdemokrati

Hur kan skolan jobba för att öka elevernas inflytande? Vi har besökt läraren Pernilla Kans och hennes elever på Skattkärrsskolan utanför Karlstad. Listan på det man vill diskutera är lång när eleverna i åk 4 har klassråd. I klassrådet får eleverna öva sig att uttrycka sin åsikt och lyssna på andra, samtidigt som de är med och förbättrar sin egen skola.

– Det här ska vara en arena där de demokratiska principerna fungerar, säger Pernilla Kans.

Medverkar gör även lärarna Anna Löflund, Magnus Larsson och Charlotte Wikström samt Julia Lindh, förbundsordförande för SVEA.

Programmet ser du i sin helhet på urskola.se

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>