ATT SLIPPA MÖTA INTOLERANS

Amar Enochsson © Foto: Erik Amkoff / UR
Amar Enochsson © Foto: Erik Amkoff / UR

Jag och Malin Mattsson Flennegård var inbjudna att tillsammans med programledaren Isabella Grybe diskutera vad man gör när man möter intolerans i skolans värld. För mig personligen skulle det nog passat bättre om vi fått diskutera vad man skall göra för att slippa möta intolerans i skolan.

På Bjursåsskolan 7-9 där jag jobbar hade vi förr olika temadagar några gånger per år. Vi insåg dock att dessa dagar ändå inte nådde fram till eleverna trots bra innehåll. Vi provade det mesta. Möten med överlevare från Tyskland, vi bjöd in personal från migrationsverket och ordnade möten mellan svenskar och invandrare. Bland annat dramatiserade vi fördomar om svenskar och invandrare för att sedan diskutera i grupper om det fanns någon sanning i påståendena eller om det var en fördom. Det vi kom fram till var att fördomarna om invandrare oftast just var fördomar medan fördomarna om svenskar ofta visade sig vara delvis sanna. Att dramatisera ett problem är oftast det bästa sättet att kunna uttrycka en svår sak då det inte är DU, utan rollen som har problemet.

Efter några år kände vi som många andra skolor att intolerans inte var något vi bara kunde ägna en temadag åt utan gick över till att integrera det i samtliga ämnen precis som vår likabehandlingsplan samt vårt På Lika Villkor arbete (medvetet genusarbete) då vi är en certifierad skola inom detta område.

Därför har vi de senaste åren arbetat mycket med relationer och värdegrundsfrågor (genus, mobbing, intolerans, diskriminering) i klassrummen. Hur möter man varje elev på bästa sätt just där och då utifrån dessa aspekter? Hur skapar man en relation till eleven som sedan kan leda till att man får en samsyn så man kan sätta upp ramar och regler för relationen. Vi utgick bland annat från en bok som heter ”Relationer, ramar och respekt i klassrummet” som vi hade seminarier runt. Vidare arbetade vi också mycket med Bo Hejlskovs bok ”Beteendeproblem i klassrummen” för att vi alltid skulle ha det lågaffektiva bemötandet i ryggraden när problem uppstod. Vi har kommit en bra bit på vägen men fortsätter vårt arbete mot att slippa möta intolerans i klassrummen och de gör man bäst genom relationer, möten och ett lågaffektivt bemötande.

Amar Enochsson

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>