SOCIAL INKLUDERING
AV NYANLÄNDA ELEVER

Eva Skowronski. Foto: Lil Trulsson /UR
Eva Skowronski © Foto: Lil Trulsson / UR

Något jag önskar jag hunnit säga under min intervju i programmet var att även om många elever i min undersökning hade det ensamt och jobbigt under sin första tid i reguljär undervisning, så var det för de flesta en övergående fas.

Den stigmatiserade position, som jag berättar om i intervjun att man kan ha i skolan som nyanländ och nybörjare på svenska språket, är inte statisk utan förändras förstås över tid. Men lärare kan göra mycket för att hjälpa elever att mötas så att det inte behöver ta så lång tid. Och lärare kan göra en hel del för att höja nyanlända elevers sociala status på skolan. Jag försöker komma med lite tips i programmet, även om det blir kort.

Det som bekymrar mig mest är den sociala inkluderingen av nyanlända elever på gymnasienivå som går på Språkintroduktion och olika IM-program. Kontakten med elever på de nationella programmen sker för det mesta i korridoren eftersom man inte har någon gemensam undervisning. Denna ”korridor-kontakt” är inte alltid positiv, vilket jag också nämner i programmet. Det finns en stor risk att nyanlända elever på gymnasiet hamnar i en stigmatiserad position i förhållande till andra elever på skolorna under mycket lång tid, eftersom eleverna ofta befinner sig på Språkintroduktion och andra IM-program under flera år. Jag tror på att öppna fler dörrar mellan Språkintroduktions/IM-program å ena sidan och nationella/specialutformade program å andra sidan för att få elever att mötas och utvecklas tillsammans. Det går att ha viss undervisning gemensam! Man behöver samarbeta om en gemensam uppgift i skolan för att verkligen mötas. Det räcker inte att mötas i korridorerna!

Till sist: ett litet lästips!
Snart kommer en norsk bok ut som heter ”Inkluderende og flerspråklig opplaering” på Fagbokforlaget i Norge. Marit Lunde och Sigrun Aamodt (högskolan i Oslo och Askershus) är redaktörer. Boken är en antologi av forskare som skriver om nyanlända elever ur främst norsk men också svensk synvinkel. I boken finns bland annat en artikel av mig om nyanlända elevers relationer till sina lärare. Min avhandling från 2013 hade fokus på nyanlända elevers relationer till andra elever.

Eva Skowronski

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>