GÖR DET PÅ SPRÅK MAN FÖRSTÅR

Anne Reath Warren © Foto: Lil Trulsson/UR
Anne Reath Warren © Foto: Lil Trulsson/UR

Studiehandledning på modersmål är benämningen på en viktig form av stödundervisning i den svenska skolan. Den ska hjälpa elever som annars riskerar att inte bli godkända i ett eller flera ämnen att nå kunskapsmålen.

Egentligen används flera språk än just modersmål under studiehandledning. Först är det mycket svenska då arbetet utgår ifrån svenska textböcker och uppgifter som ska läsas, lösas och skrivas på svenska. Stora världsspråk som engelska kan dyka upp, särskilt om eleven tidigare har undervisats på just engelska, eller har läst engelska under en längre tid. Det är inte ovanligt att eleverna har haft undervisning i ett språk som inte är deras modersmål. T.ex. kurder i Turkiet som pratar kurdiska hemma går alltid i turkiska skolor då det inte är tillåtet att bedriva undervisning på kurdiska. Eller barn från Pakistan som talar punjabi hemma läser ofta skolämnen på urdu eller engelska. Så det är många språk som kan användas under studiehandledning men huvudsaken är att studiehandledaren använder språk som eleven förstår.  Då kan eleven i sin tur få förståelse för det som står i svenska läroböcker, det som lärare säger och eleven kan visa sina kunskaper och fortsätta utveckla sina kunskaper under den tiden de lär sig svenska.

Genom studiehandledning på modersmål värdesätts nyanlända elevers kunskaper och även de språk de kan, vilket är jätteviktigt då så mycket annat runt omkring som är nytt och svenska är totalt dominerande. Studiehandledning skickar en signal att nyanlända KAN och det ger vem som helst bättre förutsättningar för vidareutveckling av språk och kunskaper.

Tänk själv att vara 13 år gammal svensk tjej eller kille, flytta från Sverige och allt det bekanta, till Brasilien. Tänk att sitta i ett klassrum och försöker hänga med på en lektion om Brasiliens historia på portugisiska, ett språk som är helt nytt för dig! Skulle inte det gagna dig att få hjälp på svenska?

Då jag var ute i en skola och pratade med modersmålslärare som utförde studiehandledning på modersmål, sa en av dem till mig:

”Det är det bästa som kan hända för en nyanländ elev. Man behöver hjälp för att förstå nyckelorden, begreppen, sammanhanget och innehållet annars kan det bli rätt tråkigt, att inte förstå, sitta där och vara snäll. Dag in dag ut, det är inte kul. Om man ska hänga med måste man vara insatt i det som händer. Man måste vara delaktig. Man måste jobba med det, och då min roll när jag ger studiehandledning, är att ta eleven så djupt som möjligt in i texten och innehållet så att man hänger med.”

Denna modersmålslärare har jobbat i den svenska skolan i över 30 år och hade verkligen gedigna kunskaper om både modersmålsämnet och studiehandledning. Jag kan inte annat än hålla med om det han säger!

Anne Reath Warren

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>