DEN PEDAGOGISKA
DISKUSSIONEN ÄR VIKTIG

Yvonne Littbrand. Foto: Lil Trulsson /UR
Yvonne Littbrand. Foto: Lil Trulsson /UR

På min skola Sjöstadsskolan i Stockholm har de under flera år systematiskt arbetat med utforskande av undervisning och lärande genom Learning study. I detta arbete har de erfarit behovet och vikten av beprövad erfarenhet och ämnesdidaktisk forskning för att kunna bygga vidare på befintlig kunskap.

Pedagoger och skolledning är aktiva, delaktiga och ansvariga i ett systematiskt utforskande av undervisning och lärande. Den forsknings- och utvecklingskultur som råder ger goda förutsättningar att driva utveckling av en kunskapsproduktion inom professionen.

Sjöstadsskolan har goda resultat och undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Olika praktiknära forskningsansatser används, resultaten redovisas, granskas och publiceras. Forskningsresultat redovisas i forskningsartiklar i pedagogiska/ämnesdidaktiska tidskrifter eller liknande. Skolan ingår även i ett nätverk av skolor som arbetar med undervisningsutvecklande projekt.

En väl utvecklad kontakt med universitet och de ämnesdidaktiska nätverken på utbildningsförvaltningen är etablerad. Skolan har flera tjänster för forskarutbildade lärare med licentiat eller doktorsgrad. Flera lärare har en magisterutbildning eller master inom didaktik. Förstelärartjänster har ökat i antal och lektorstjänster inrättats. Medarbetare deltar i nätverk och på nationella och internationella konferenser, föreläser och håller i kompetensutveckling för professionen.
(Forskning-och utvecklingskola, Sjöstadsskolan, 170201)

Jag började arbeta på Sjöstadsskolan just för att de vilade sin undervisning på vetenskaplig grund och för att bli bättre på detta. Att arbeta i en miljö som denna är fantastiskt, diskussionerna på ämnesgrupperna blir mycket mer än hur schemat ser ut, elever som inte gör det de ska osv. Här lyfts de pedagogiska frågorna ut och vi funderar tillsammans hur vi ska nå ett bättre resultat när vi ser att undervisningen inte når fram till eleverna. Vi diskuterar vilka eventuella brister undervisningen har, var de kritiska aspekterna finns. Vi går ut och prövar att undervisa eleverna på nya sätt och kommer tillbaka för att analysera. Vi analyserar även egna tester som vi gör, både för- och eftertester, för att se om undervisningen blir bättre.

Jag skulle önska att fler pedagoger i Sverige får vara med om att arbeta i en sådan här miljö, att få känna känslan av att man utvecklas som pedagog, får nya undervisningsredskap och att man har ett team bakom sig som stöttar en när det är svårt och peppar en att fortsätta. Att känna att de viktigaste frågorna alltid är i centrum och att arbetet man gör innan och efter undervisningen av eleverna är av stor betydelse för elevernas utveckling.
Att få tid att stanna upp och analysera vad som går bra och vad som går dåligt, att man får tid och hjälp att rätta till. Det är ett svårt arbete att vara lärare, men om man inte behöver vara ensam och om man har ett expertteam bakom sig blir det så mycket lättare och väldigt utvecklande och roligt. Jag är så tacksam över att jag fick vara med i programmet Lärlabbet, det fick mig att stanna upp och tänka på min egen undervisning och på vilken fantastisk skola med så kompetent personal jag arbetar på.

Jag vill också tacka min Erik Östlund, som också deltog i panelen i programmet, för att jag fick inblick i hur hans skola arbetar och det var härligt att, fastän vi arbetar på helt olika stadier, i olika städer, känna att vi var så överens vad som var viktigt och att det är och alltid kommer att vara, den pedagogiska diskussionen mellan lärare och att det ges tid till den på alla skolor i Sverige.

Yvonne Littbrand

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>