GLOBAL MEDBORGARE
– HUR ÄR MAN DÅ?

Mathias Demetriades. Foto: Lil Trulsson /UR
Mathias Demetriades. Foto: Lil Trulsson /UR

Först och främst, skolans läroplan och FNs globala mål för hållbar utveckling uppmanar eleven (och läraren) att vara globala medborgare. Gymnasieskolans läroplan sätter ribban högt och vill att skolan ska bidra:

“till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala”. (GY11)
Lärande för Hållbar Utveckling kännetecknas ju framförallt av att lokalt och globalt sammanflätas och att världen krymper. ”Ingen är en ö” trots att många eftersträvar just det. “Make America great again”, ”Britain first” osv är protektionistiska slagord som på senare tid präglat den politiska arenan. Therese May, Storbritanniens premiärminister gick nyligen emot de så kallade ”Globalisterna” och uttryckte i ett nu (ö)känt tal:

”But if you believe you are a citizen of the world, you are a citizen of nowhere. You don’t understand what citizenship means”

Med andra ord en inställning helt i linje med vad den nationalistiska Brexitrörelsen förespråkade.

Skolan är också oundvikligen en avbild av världen i stort där ökad polarisering, intolerans och klimathots-förnekare är en del av unga människors värld. I en tid där fördomsfulla “alternativa sanningar” proklameras behöver skolan vara en positiv motkraft där dialog, källkritik och global samverkan istället lyfts fram som god utbildning och en förutsättning för en hållbar utveckling i Sverige och globalt.

Hur ska skolan då agera och presentera en mer nyanserad bild av världen? Något jag många gånger betonade i Lärlabbets intervju var vikten av att samarbeta över ämnesgränserna. Att aktivt gå emot “den stängda dörrens pedagogik”. Om de Globala målen ska realiseras i skolan behöver man ha en pluralistisk och tvärvetenskaplig ingång där många perspektiv får rymmas.

”Many stories matter” säger den nigerianska författarinnan Chimamanda Adichie i sitt lysande Ted-talk ”The Danger of a Single Story”. Om skolan ska leva upp till läroplanen och FNs mandat, om globalt medborgarskap och ”Internationell solidaritet” (Lgr11) måste man synliggöra fler modeller, fler identiteter och fler sätt att tolka världen. Annars blir det fattigt.

Det mångkulturella klassrummet är en realitet och världen är redan i skolan. Att skruva tillbaka klockan och låtsas som något annat är bara absurt och dessutom urtråkigt.
”Why can’t we live like decent people?” sa astronauten Frank Borman på Apollo 8 i frustration, när han i perspektiv uppe i rymden noterade att vi trots alla politiska, kulturella och religiösa olikheter faktiskt bara utgör ett jordklot.

Globala målen för hållbar utveckling erbjuder en fantastisk möjlighet att bli en del av en global rörelse. ”No one left behind” är mottot. Det är 17 nya mål med 169 delmål som alla syftar till att skapa en bättre, mer rättvis och hållbar värld. De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Vi behöver alltså visa på att en hållbar utveckling globalt och lokalt är möjlig att genomföra. Vi behöver ge positiva, progressiva motbilder till en annars rätt så dyster och mörk omvärldsrapportering.  Hållbar utveckling innebär inte ett steg tillbaka. Det är inte en konservativ längtan till ett världsfrånvänt samhälle. Tvärtom visar de globala målen, genom sin ambitiösa och framåtsträvande agenda att världen går att förändra.

Så slutligen, att omfamna de globala målen och som pedagog tala om globalt medborgarskap med sina elever, är ett försök att göra världen, i Frank Bormans ord, lite mer trevlig.

Mathias Demetriades,
Den Globala Skolan, Universitets – och högskolerådet.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>