HÅLLBART LÄRANDE
– ETT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Christine Jokijärvi. Foto: Lil Trulsson /UR
Christine Jokijärvi. Foto: Lil Trulsson /UR

Lärande för hållbar utveckling. Jag tänker att det måste nå fram att det ska vara ett förhållningssätt hos oss lärare. Det är inget eget ämne, utan ska genomsyra vardagens arbete.

Det är lätt att tänka att det är svårt, att det jag gör inte har betydelse, världen är ändå upp och ner. Min insats är obetydlig eller kanske till och med onödig, men att vända och vrida på egna värderingar och tankesätt, ger till slut upptäckter om sig själv.
Jag kan! Jag vill lära ut det jag kan och det ryms i min arbetsdag! för det är ju något som jag redan gör. Om man ”listar” sitt eget förhållningssätt, tankar och idéer, så får man lätt syn på att man arbetar hållbart. När man faktiskt inser det, då är det lättare att fortsätta tänka positivt om sin egen del i lärande för hållbar utveckling, och viljan lära mer växer.

Den ekologiska delen i LHU är kanske den mest synliga. Att man kan börja i det ”lilla” som att sortera sopor, köpa kravmärkta bananer och kaffe, välja kollektivt resande osv.

Den sociala delen i hållbart lärande är den del som vi arbetar med ständigt och jämt. Att välkomna barnen till skolan, ge dem möjlighet att lära känna varandra, lyssna till barnens frågor, ta dem på allvar. Jag tycker det är viktigt att barnen får känna att de har möjlighet till inflytande och demokrati, genom klassråd, elevråd osv. Men också att de blir lyssnade på i det vardagliga arbetet, jag blir tagen på allvar. Kommunikation ger tillit.

Den ekonomiska aspekten är svårast att få tag i, men att till exempel arbeta med matsvinn i skolan är konkret och bra.

Att ha ledare som vill arbeta med hållbart lärande är en förutsättning för att det ska genomsyra verksamheten. När personalen får tid att arbeta tillsammans diskutera vad LHU är för mig, då får arbetet en tyngd och acceptans hos varje lärare. Att få kontinuerlig fortbildning är också en viktig kugge i förutsättningarna för att hitta sitt eget förhållningssätt.

Att vara hållbar ska ge en härlig känsla av kraft och framtidstro. Att skriva till beslutsfattare, ha aktioner som Earth Hour, skräpplockardagar mm ger kraft. Då ser jag att jag inte är ensam. Vi är många som vill jobba för hållbarhet och tillsammans kan vi göra skillnad.

Christine Jokijärvi

One comment

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>