UTVECKLING ÄR INVECKLAT

Martin Holmgren. Foto: Lil Trulsson /UR
Martin Holmgren. Foto: Lil Trulsson /UR

Det här blogginlägget kommer inte att ge dig några nya kunskaper eller teorier kring Lärande för Hållbar Utveckling (LHU). Meningen med detta inlägg är att fortsätta det kollegiala samtalet från programmet in i denna blogg. Så kommentera och diskutera, låt tankarna flöda och låt oss inspirera varandra!

Jag och mina kollegor var (och är fortfarande) överens om är att undervisning kring lärande för hållbar utveckling är roligt, viktigt och svårt.

Låt oss börja med det roliga. När man samtalar om t.ex. återvinning, värdegrundsfrågor eller socialt engagemang blir diskussionerna ofta väldigt bra och upplyftande! Barn har så kloka tankar och idéer om sin egen och andras nutid och framtid. De sprudlar av innovativa (ibland ur ett vuxenperspektiv omöjliga) förslag. För ett lågstadiebarn existerar inte hinder, de ser bara möjligheter! Jag önskar att de får behålla detta synsätt ända till vuxen ålder. Låt oss hoppas att glädjen och lösningsinriktningen inte slocknar av alla katastrofrubriker och vuxenvärldens problemsökande. Visst måste det gå att kombinera kunskap, kreativitet och kritiskt tänkande och samtidigt behålla ett barns positiva livssyn? Jag tror det.

Det viktiga i lärandet kring hållbar utveckling behöver väl inte förklaras närmare? Vi människor måste hitta sätt att återskapa den balans som vi rubbat på vår planet både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi har liksom inget val. Vi KAN inte fortsätta såga på den gren vi sitter. Och vi måste hela tiden ha i åtanke att dagens elever är morgondagens makthavare och beslutsfattare.

Det svåraste kring LHU-arbetet går hand i hand med det jag skrev om tidigare; att få varje individ att verkligen tro och känna att saker går att förändra! Det kan många gånger verka tröstlöst att göra hållbara förändringar på en skola, i en klass eller i ett hem när man via media ändå nästan enbart får höra att läget i världen blir sämre. Det är svårt att ge eleverna kunskaper om hur världen fungerar idag, samtidigt som de ska behålla sin framtidstro på att det vi gör idag kommer att ge positiv effekt i framtiden. Det är svårt att förstå att varje individ är lika viktig i ett förändringsarbete. Det är svårt att se sin egen roll i en population som består av drygt sju miljarder människor. Det är svårt att se att alla kan göra skillnad. Men vi måste förstå och inge förståelse för att vi tillsammans kan göra skillnad.

Vi vuxna, och speciellt vi vuxna som arbetar i skolor, har ett ansvar att ge barnen förståelse för vad hållbar utveckling innebär och hur de kan de leva ett hållbart liv. Läroplanen och FN’s globala mål är tydliga med VAD målen är. Men HUR gör Du för att nå dem? Dela med dig av inspirerande tips och idéer!

Martin Holmgren

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>