ATT SKAPA HOPP OCH OPTIMISM

Gunni Karlsson. Foto: Lil Trulsson /UR
Gunni Karlsson. Foto: Lil Trulsson /UR

Hållbar utveckling är något jag verkligen tycker är viktigt och spännande, att kunna förmedla och visa eleverna vilka möjligheter de har. Hållbar utveckling är också en nödvändighet för vår framtid.

Skolan har ett uppdrag att bidra till en social, ekonomisk och ekologisk utveckling som formuleras i styrdokument som läroplaner och kursplaner. De globala målen ska vara integrerade i hela läroplanen och inte bara utgöra ett och annat separat ämne.
Jag vill göra eleverna uppmärksamma och delaktiga i att vårt sätt att leva och konsumera kan bidra till att skapa en hållbar utveckling. Vill låta dem upptäcka och bli medvetna om samband mellan vårt levnadssätt vad det gäller konsumtion, energi, transporter, avfall, vatten m.m påverkar de ekologiska fotavtryck vi avger.

I skolan ska vi ge eleverna möjlighet att ta ansvar för sin miljö, för sin framtid. Samtidigt är det viktigt att skapa hopp och optimism inför framtiden. Få eleverna att känna att de har makt att påverka och ge dem kunskap och inspiration till att förändra världen.  Vi ska därför främja deras kreativitet, uppmuntra nytänkande och skapa hopp till en mer hållbar framtid.

Det är en härlig och hoppfull utmaning när vi jobbar med hållbar utveckling i alla ämnen här på vår skola.

Gunni Karlsson, textillärare Skarpatorpsskolan

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>