TÄNK GLOBALT, GÖR LOKALT
– HÅLLBART ARBETE I SKARPNÄCK

Mia Möller. Foto: Lil Trulsson /UR
Mia Möller. Foto: Lil Trulsson /UR

Att få en inblick i hur allt vi gör påverkar såväl oss människor som djur och natur i hela världen är en viktig och värdefull insikt vi vill ge våra elever inför framtiden.

Att börja med det lokala kan vara ett sätt att i närmiljön börja med något konkret för att sedan bygga vidare med kunskap utifrån ett mer globalt perspektiv. Jämföra, bearbeta, analysera och påverka. Det finns många infallsvinklar. Vi väljer en positiv sådan, men väjer inte för hoten mot miljön och svårigheterna. I stället vill vi visa eleverna hur det ser ut idag, med plast i haven, utrotningshotade djurarter osv, men inte stanna där utan försöka hitta lösningar och ta del av de positiva exempel som finns. Årskurs 7 ska ut och leta hållbara/icke hållbara lösningar i Skarpnäck och fotografera. Bilderna kommer de att fundera kring ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv och diskutera i grupp. Kanske detta kan bli ett startskott för att djupare undersöka, påverka och till och med förändra?

ALLA ämnen är med i vårt tema-arbete, både praktiskt och teoretiskt. I ett nystartat matråd sitter elevrepresentanter för varje årskurs, lärare och en av kockarna och diskuterar vegetariska rätter, ekologiska varor, närproducerat och hur vi ska minska matsvinnet och få det till att omvandlas till biogas. Eleverna informerar och diskuterar i klasserna och gör affischer till matsalen för bättre förståelse om matsvinn. Vi gör kopplingar till De Globala målen/Agenda 2030, där vi ser många intressanta frågeställningar och diskussioner.

När arbetssättet är ämnesövergripande blir det en helhet för eleverna, de ser samband, gör kopplingar och kan gå på djupet i sina kunskaper och sitt arbete. Vi ser även att teori och praktik i lärande för Hållbar utveckling gör att eleverna blir engagerade, alla kan hitta något de fastnar för och det känns meningsfullt att ta upp ett så aktuellt ämne som ingen kan bortse ifrån. Med andra ord blir undervisningen en koppling mellan verkligheten och skolan, det är ”på riktigt”!

Foto: Mia Möller
Foto: Mia Möller

Årets ledord är delaktighet och det känns som det här temat växer fram i samarbete med eleverna. Ett annat namnförslag var t.ex. ”Tur och retur Skarpnäck”, vilket vi sparar till en tipspromenad. Till hösten tänker jag att arbetet får utvecklas ytterligare, att vi hittar nya infallsvinklar och utmaningar och att vi med tiden kan nå ”Grön flagg” och ”En hållbar skola”.

Skolans långvariga språkutvecklande arbetssätt passar väl in, med nya begrepp, användande av olika textgenrer och tillfällen till att fundera, analysera, diskutera, argumentera och debattera. För mig är det inspirerande, intressant, utvecklande, utmanande och väldigt roligt att i samarbete med elever, kollegor och skolledning driva lärande i Hållbar utveckling!

Mia Möller

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>