OM ATT MEDVETANDEGÖRA VANOR

Sandra Löfberg. Foto: Lil Trulsson/UR
Sandra Löfberg. Foto: Lil Trulsson/UR

“Hemkunskap, är det inte bara att baka scones och diska i rätt ordning?” Alltid när jag möter denna kommentar får jag hindra mig från att spontanskrika “Nej!”.
Hem- och konsumentkunskap är ett modernt skolämne där eleverna genom att utgå från de tre stora aspekterna hälsa, ekonomi och miljö, får möjlighet att reflektera över sin egen roll och sitt agerande i dagens och framtidens hem och samhälle. Ett ämne där man förväntas planera, agera och motivera utifrån såväl matlagningsmetoder och livsmedelsval som ekologisk hållbarhet och globalt ansvar. För mig är hem- och konsumentkunskap ett ypperligt ämne för innovation och där elevernas engagemang kan framträda i samtliga moment.

“Men jag som odlar bananerna borde väl ändå få mest pengar. Utan mig får ni inga bananer”. Citatet är hämtat från en lektion i hem- och konsumentkunskap med åk 8. Eleverna arbetar med en uppgift från Fairtrade Sverige där de utifrån rollspel ska diskutera hur mycket pengar man bör få utifrån den roll man har i produktionskedjan.
Det är full aktivitet kring de olika borden och såväl inköpspris på bananer som maktfaktorer avhandlas i rasande tempo. Till slut verkar alla grupper enas om någon form av uppgörelse, några mer nöjda än andra. Jag sitter med och lyssnar i de olika grupperna. Agerar fluga på väggen och följer med spänning de motiveringar som lyfts fram. När de verkliga summorna i produktionskedjan presenteras trappas energin upp ytterligare och förslag kring förändringar haglar över borden och vi avslutar lektionen genom att tillsammans sammanfatta diskussionerna i framgångsfaktorer för rättvis handel.
När eleverna är på väg ut ur salen hör jag hur diskussionerna fortsätter. Jag sträcker mig längre ut i korridoren för att höra bättre. Här blir jag stående med ett leende tills jag inte längre kan höra dem.
Det är det här mitt yrke går ut på; att väcka tankar, ge verktyg och att fokusera vad eleverna tar med sig från varje lektion. Om just denna diskussion kan leda till att de vid något tillfälle stannar upp vid högen av bananer i mataffären och gör ett aktivt medvetet val, eller att de vid nästa inköp funderar över en produkts pris utifrån social och ekologisk hållbarhet, då har detta gett ytterligare ett redskap i verktygslådan för hållbar utveckling.

Och för er som känner viss oro för förlusten av scones och diskning, ingen fara på taket. Matlagningsmetoder och sysslor i hemmet är fortfarande centralt inom ämnet hem- och konsumentkunskap. Idag förväntas dock eleverna planera, genomföra och utvärdera arbetsprocess och resultat utifrån aspekterna hälsa, ekonomi och miljö, samtidigt som de ska föra resonemang kring olika konsumtionsval och handlingar i hemmet och vilka konsekvenser det får för en hållbar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Detta är en utmaning både för elever och lärare då timplanen för ämnet är oerhört snål. Men genom att koppla samman de olika momenten, utgå från elevernas här och nu och hitta samarbeten och mottagare både inom och utanför skolans väggar kan man sätta hem- och konsumentkunskapen på kartan som ett av skolans navämnen när det gäller hållbar utveckling – och det, mina vänner, är min vision, min ambition och min daglighet.

Sandra Löfberg

One comment

  1. Pingback: Gäster i studion ”Lärlabbet” och gästbloggar om hållbar utveckling – Cecilia Lind

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>