”MEN DÅ VET VI JU VAD VI SKA KUNNA?”

Anna Sandstén. Foto: Lil Trulsson/UR
Anna Sandstén. Foto: Lil Trulsson/UR

När vi introducerade test-effekten uttryckte elever, föräldrar och även kollegor samma sak. När jag förklarade Vad, Hur och Varför, och framför allt när de efter en tid, förstod vad den innebar och vilka positiva effekter den gav, så sjönk orosmolnen.
Inom skolans väggar finns mycket tradition, mycket ”så här gör vi och har gjort i många år”, vilket i sig inte behöver vara en nackdel men tradition får inte stå i vägen för utveckling!

Man fastnar lätt i det som är tryggt och det man behärskar, jag vet, men jag måste ju våga förändra, våga prova något nytt, våga misslyckas och våga utelämna mig själv, för att utvecklas, både i min yrkesroll och med min undervisning. Jag vill att eleverna ska utmana sig själva för att komma vidare, detsamma måste gälla även för mig som pedagog.

Inom forskningen kring hjärnan och inlärning pratar man en hel del om Transparency – undervisningens genomskinlighet. Eleverna ska veta vad de ska kunna och jag som lärare måste lägga upp min undervisning så att det är tydligt. Test-effekten i vårt fall, innebär till stor del att eleverna får göra samma prov flera gånger, samma prov som utgör den slutgiltiga examinationen för just det området. Testerna måste jag då utforma så att det ger eleverna möjlighet att visa förmåga för de kunskapskrav jag ska mäta, samt möjlighet att prestera utifrån de olika betygsstegen.

– ”Our brain is like a forest, and your memory is in there somewhere. The more times you make a path to that memory, the better the path is, so that the next time you need the memory, it’s going to be easier to find it.”, skriver biologiprofessor Mary Path Wenderoth i boken Make It Stick (Brown et al. 2014, 228-234), när hon pratar om test-effekten.
Jag är helt övertygad om att om man ska kunna behärska något så måste man testa använda den kunskapen gång på gång. Tydliga ramar, tydliga förväntningar och möjligheten att testa din kunskap, leder till trygghet och ett mer hållbart lärande.

”Men då vet vi ju vad vi ska kunna?” Ja, det ska de ju också veta. Det ska inte vara en hemlighet vad det är eleverna förväntas kunna. De ska inte behöva oroa sig över vad som ska komma inför ett prov. Det är givetvis en utmaning att forma undervisningen och dess material utifrån tanken med test-effekten, men det är en utmaning jag vill och måste axla!  Jag är så tacksam över att jag blev introducerad i test-effekten och har därefter försökt forma min undervisning till att bli mer repetitiv, genomskinlig och igenkännande.
Det gagnar alla elever oavsett förutsättningar och kunskapsnivå. Jag har mycket kvar att lära och just därför kommer jag att fortsätta utveckla min undervisning, fortsätta utmana mig själv och mina elever, jag kommer att fortsätta testa mig själv om och om igen!

Anna Sandstén

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>