TRYGGHET I KLASSRUMMET

Hans Nygård. Foto: Lil Trulsson/UR
Hans Nygård. Foto: Lil Trulsson/UR

För att eleverna ska känna sig trygga och veta vad som ska ske under en lektion så startar jag lektionerna på samma sätt oavsett om det är en matematiklektion eller en NO-lektion. Detta har bidragit till en bättre arbetsmiljö, både för eleverna och lärare.
Test-effekten innebär också att ha en upprepande undervisningsform, det vill säga att eleverna vet hur lektionerna går till. Vid lektionsstart så skriver jag på tavlan vad vi ska göra och när vi slutar. På så sätt så vet eleverna vad vi ska börja med och hur resten av lektionen ser ut samt de behöver inte fundera på när vi slutar. Jag repeterar med eleverna vad vi gjorde förra gången eftersom det har visat sig vara bra med repetition för eleverna oavsett deras förutsättningar, de får då hämta tillbaka kunskaperna från förra lektionen så att de har den med sig när vi fortsätter.

När jag sedan avslutar lektionen så diskuterar vi tillsammans vad vi har lärt oss denna lektion för att återigen skapa möjligheter för repetition. Detta skapar ett lugnare klimat i klassrummet och eleverna kan lättare fokusera sig på skolarbetet och vad som förväntas av dem. Samt att de känner igen rutinerna, och en bra och trygg arbetsmiljö för eleverna är en förutsättning för all inlärning.

Hans Nygård

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>