UPPREPAD PROVTESTNING
ÖKAR INLÄRNINGEN

Maria Törnkvist. Foto: Lil Trulsson/UR
Maria Törnkvist. Foto: Lil Trulsson/UR

Att använda sig av test-effekten i skolan är något som jag, framför allt som engelskalärare, ser som en mycket bra metod för att öka inlärningen och befästa kunskaperna över tid. Vi har sett att elevernas stress inför proven har minskat.
De känner en säkerhet och ett lugn när de kommer till lektionen och ska genomföra ”prov nr 2”- på samma glosor, grammatik och övningar som de har tränat på dagarna innan, med hjälp av just provskrivning.
Det är otroligt roligt som lärare att gå runt och lyssna på eleverna som tillsammans löser provuppgifterna på ”prov nr 1”- hur de gemensamt diskuterar fram svaren. A win win situation!

Jag försöker då och då påminna eleverna när vi har olika övningar som testar samma sak, att de nu tvingas plocka fram från hjärnan det de har lärt sig och att de nu kommer att minnas det bättre. Elever vill gärna se resultat på en gång, och ibland använder jag mig av ett webbaserat verktyg som visar i procent hur många glosor de kommer ihåg vid olika testtillfällen. Då ser de svart på vitt, vilket egentligen är helt självklart- ”Ju fler gånger jag testar samma sak, desto bättre kommer jag ihåg det”.
Det är viktigt att poängtera till eleverna att de faktiskt ska skriva när de övar och testar, för det är det som ökar inlärningen enligt forskningen, inte bara att läsa om samma sak flera gånger om.

Att befästa kunskap på detta sätt är en bra metod för att sedan kunna använda grunderna de får med sig, till att lösa mer abstrakta och komplexa problem.

Vad som vore oerhört intressant är att mäta resultaten i det faktiska klassrummet över en längre tid, och konkret se vad det ger för effekt. Även om vi kan luta oss tillbaka mot forskningen som har påvisat positiva effekter så hade det varit intressant att vi redan när vi startade detta samarbete med Umeå universitet, hade gjort en jämförelse mellan exempelvis klasser som jobbar så här och inte jobbar så här.

Att använda sig av forskningens resultat i klassrummet, som förbättrar undervisningen, metodiken, pedagogiken, inlärningen, är något som jag ser som både viktigt och intressant och test-effekten är i mitt klassrum för att stanna!

Maria Törnkvist

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>