TYDLIG UTVÄRDERING
– GER TYDLIGA SVAR

Malin Holmgren. Foto: Lil Trulson /UR
Malin Holmgren. Foto: Lil Trulson /UR

Jag studerar till grundskollärare årskurs 4-6 vid högskolan i Jönköping och är nu inne på min andra termin.

Med mitt fackliga engagemang i Lärarförbundet Students styrelse, kombinerat med vikariejobb vid sidan av utbildningen, samlar jag på mig erfarenheter och kunskaper inför mitt kommande yrke. Vid en fältstudie fick jag chansen att prova på en variant av utvärdering, så kallade ”exit tickets”. Det blev då påtagligt att jag och eleverna tolkade samma utvärderingsfråga på olika sätt.
Efter att ha medverkat i programmet har jag nu fått mer kunskap om vikten att formulera sina utvärderingsfrågor väl och att, tillsammans med eleverna, gå igenom syftet med uppgiften. Konsten att få till en god relation med sina elever utan att man blir för mycket ”kompis”, samtidigt som man ska vara den som styr klassrummet utan att vara auktoritär, är fascinerande och en av anledningarna till varför jag studerar till lärare.

Malin Holmgren

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>