OPTIMERAD INLÄRNING MED
GRUPPÖVNINGAR OCH VR-GLASÖGON

Walid Mohammadian. Foto: Lil Trulson/UR
Walid Mohammadian. Foto: Lil Trulson/UR

Jag anser att ansvaret som lärare är att ge eleverna förutsättningar att utveckla olika kunskaper och förmågor för att bli goda samhällsmedborgare. För att detta ska ske, behöver jag som lärare jobba med olika komponenter i undervisningen.

Ett exempel på en sådan komponent är – som också nämns i avsnittet jag medverkar i – gruppmoment i klassrummet.
Gruppdiskussioner bidrar till att eleverna lär sig att vi människor tänker och förstår saker på olika sätt. Det lär eleverna att acceptera olikheterna men också kunna bemöta kritik på ett skickligt sätt. Genom dessa diskussioner utvecklas även elevernas förmåga att kommunicera och samarbeta.

I avsnittet pratar vi om EPA, som står för ”Enskilt”, ”Par”, ”Alla”. Detta förhållningssätt gör att eleven får möjlighet att reflektera på olika plan. Det första planet innebär att eleven reflekterar ensam. Efter detta följer det andra planet, och eleverna får tillfälle att reflektera i par. Vid det tredje planet öppnas diskussionen upp och sker i grupp. Förhållningssättet utvecklar elevens förmåga att bearbeta ämnen utifrån olika perspektiv – dessutom lär det eleven att utveckla sina egna tankar, argumentera för sin sak och kanske ändra sig efter andra elevers input.

Efter inspelningen pratade jag och Jörgen Holmberg om VR-glasögon i undervisningen. VR-glasögonen skulle kunna fungera som ett modernt hjälpmedel, vilket jag tror hade uppskattats jättemycket av eleverna. Jag och Jörgen pratade om hur användandet av VR-glasögon i undervisningen skulle fungera i praktiken, och vi funderade på möjligheten för eleverna att ”besöka” olika geografiska platser. Framtidens teknik kanske kommer göra det möjligt att se världen utifrån någon annans ögon, och kan för eleverna skapa möjligheten att leva sig in i, till exempel, livet som bonde i 1200-talets Europa. En undervisning där sådana metoder används skulle innebära att resten av undervisningen förankras i något visuellt, vilket kan gynna många elever inlärningsmässigt.

Jag tror att skolan sakta men säkert kommer att tvingas anpassa sig till det senaste inom IT. Skolan bör utvecklas i takt med att samhället utvecklas, så att eleverna får möjlighet att arbeta utifrån dagsaktuella förutsättningar. För att ny teknik ska kunna inkorporeras i undervisningen krävs dock resurser, och en politik som sätter skolan i förgrunden.

Walid Mohammadian

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>