BRYT INTE NER – BYGG UPP!

Sammy Vallgren. Foto: Lil Trulson/UR
Sammy Vallgren. Foto: Lil Trulson/UR

Testa nytt, utsätta sig för sammanhang utanför ens personliga bubbla och träffa nya människor med andra perspektiv än de du är vana vid. Det är sådant som får oss människor att utvecklas, att växa, att skapa.

När jag kom in i studion och det var dags att spela in kändes det som att mitt huvud fortfarande låg kvar på det tåg jag tagit från Skåne till Stockholm. Plötsligt stod jag där vid bordet, jingeln hördes, prat, inslag och prat om vartannat, sedan slut. Slut? Redan? Jag har ju mer att säga. Vilken tur att Lärlabbet Student även har denna blogg, så jag får möjlighet att säga mer.

Den händelse jag berättade om i programmet var inte i närheten lika händelserik och explosiv som den Markus fick erfara och därför kanske känns mindre akut – det är en fälla! Ofta gror fördomar och negativa åsikter i det tysta, i stiltjen – och det är därför väldigt viktigt med det förebyggande arbetet. När jag och min handledare, vi kallar hen Vide, mötte de texter eleverna producerat såg vi att en stor del av dem skrev om homosexuella som skulle straffas i helvetet för sina homoerotiska handlingar. Vi visste inte, och vet fortfarande inte, om valet att skriva om homosexuella var att utgå från Dantes placering av dem i helvetet, sina egna tankar eller någon annans tankar. Vide och jag diskuterade och kom fram till att vi måste bemöta frågan på något sätt – och självklart utan att peka ut någon. Det här var inte mitt primära VFU-ämne, jag var egentligen ute i historia och inte i svenska. Således fick Vide ta över planeringen av det tänkta lektionstillfället. Hen presenterade sin tanke för mig och jag tyckte det verkade bra, det var ett material som skulle få eleverna att reflektera över homosexualitet och varför det kan finns negativa tankar om det än idag trots att det är legaliserat och naturligt. När lektionen var slut kände jag mig nöjd, Vide också. Men efter att ha tänkt lite ändrade jag uppfattning, det hade kunnat vara bättre. Det vi gjort skrapade bara på ytan av fördomsspektrat, jag ville ha mer. Hur hade vi kunnat göra då? Några veckor senare kom en man till mig med svaret: Gå inte på ämnet homosexualitet (i det här fallet), vänd dig istället till värdegrundsarbetet.

Fördomar är något människor utvecklar för att skydda sig – de bygger på rädsla. Att räkna med att en giftig orm ska bita dig gör att du inte sticker ner handen till den. I ett sådant fall kan en fördom rädda dig. Fördomar riktade mot människor som bryter mot rådande samhällsnorm fungerar på samma sätt. I tro om att homosexualitet hotar dig på något sätt utvecklar du en fördom som syftar till att skydda dig från hotet – homofobi. I det här fallet är det ett inbillat hot. Fördomar föds i rädsla, ibland är det befogat, ibland inte.

Men hur kommer en åt denna obefogade rädsla och dessa fördomar? Säger en att personen har fel? Nej! Du tittar på bakgrunden, varför känner personen så här? Vad är hen rädd för? Att uttrycka frågor till studenten på det här sättet är dock kontraproduktivt. Att säga Varför? är, som vi såg i programmet, ett sätt att hamna i debatt – vi vill ha dialog. Använd alltså istället fraser som till exempel Hur kommer det sig att..? för att komma åt bakgrunden till fördomen utan att attackera individens åsikt eller integritet. En individ som blir ifrågasatt kan lätt känna sig attackerad, och när en blir det är en människas första instinkt att hålla sig hårdare fast till det den känner till. För att undvika helt att hamna i en dialog, debatt, eller att peka ut någon, kan en jobba med värdegrundsarbetet i helklass och på så viss komma in underifrån och låta en elev ändra sig utan att det behöver vara synligt för någon annan. Det är lättare att förändras när ingen tittar på, på samma sätt som vi föredrar att prova kläder i provrum och inte ute i butiken.

Det jag hittills pratat om är vad en kan göra, eller saker en kan tänka på, när fördomar redan är ett faktum och uttrycks av en eller flera personer. Jag tycker dock att det förebyggande arbetet är viktigast – i alla lägen. Använd de lektioner och ämnen du har till att förmedla värdegrund, demokrati, människans okränkbarhet och så vidare, på ett naturligt sätt. Bädda så att säga in det i ämneskunskaperna och jobba kontinuerligt med det. Men framförallt tror jag det är viktigt att fokusera på att bygga upp det positiva istället för att attackera och bryta ner det negativa. En måste få alternativ till rädslan och hatet som fördomar är och bygger på. Framförallt måste en visa att människor är människor – oavsett religions- och könstillhörighet, sexuell läggning, etnicitet och så vidare. Vi är alla homo sapiens och alla människor är i grunden lika mycket värda.

Slutligen vill jag utmana dig, kära läsare. Utmana dig att våga gå utanför det du känner till, testa nytt och utmana dina fördomar. Kanske har någon annan svaret på frågan du ställer? Eller kanske finns svaret inom dig, i ide och väntar på att bli väckt.

Sammy Vallgren

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>