MESTRING OG MOTIVASJON
MED VIRTUELL MATEMATIKKSKOLE

Frode Løbersli. Foto: UR
Frode Løbersli. Foto: UR

I Norge tilbys ungdomsskoleelever et virtuelt supplement til den ordinære matematikkundervisningen, tilpasset de som behøver ekstra utfordringer, ekstra støtte og med undervisning i virtuelle klasserom på Internett.

Undervisningen i Den Virtuelle Matematikkskolen (DVM) er tilpasset behovet til målgruppene, hvor de som sliter med faget får mer støtte og de aller flinkeste får større utfordringer. Prosjektet er i pilotfase, med mål om å lære mer om hvordan vi kan øke mestring og opprettholde motivasjonen til elevene, og er et nettbasert supplement til den ordinære matematikkundervisingen for ungdomsskoleelever i Norge.
Bakgrunnen for prosjektet er denna stortingsmeldingen.

DVM er et pionerprosjekt på nettbasert undervisning mot elever i grunnskolen. Det har eksistert nettbaserte løsninger for eldre studenter på høgskoler og universitet tidligere, men ikke for elever i grunnskolen som integrerer nettbaserte læringsaktiviteter med undervisning i virtuelle klasserom.

Motiverende læring i eget tempo
Elevene lærer i sitt eget tempo, og kan når som helst stoppe opp eller gå tilbake om det er noe de lurer på. Lærerne kan hente rapporter fra systemet, og kan danne seg et bilde av elevenes aktivitet. DVM-U, som er rettet mot elever som trenger ekstra støtte, kan for eksempel brukes til tilpasset undervisning i skolen, som alternative læringsaktiviteter, eller elevene kan jobbe med faget i virtuelle klasserom sammen med nettlærere og inkluderer visuelle hjelpemidler for å vise matematiske prinsipper på en enkel måte.

Samme tilbud til elever i hele landet
DVM gir tilpasset undervisning for elever uansett hvor de bor i Norge. Før DVM var elevene avhengig å bo i nærheten av en videregående skole for å kunne forsere fag. Med DVM har vi hatt elever fra Spania i sør til Kirkenes i nord. DVM tilbyr undervisning tilpasset prosjektets ulike målgrupper.

Evalueringer og tilbakemeldinger viser at DVM har avdekket et behov både for elever med høy og lav måloppnåelse. For elever med høy måloppnåelse er det både behov for at elever kan gå raskere og at de kan velge fordypning innenfor matematikkfaget. For elever med lav måloppnåelse er det også et stort behov for læringsaktiviteter tilpasset elevens ferdigheter og som legger vekt på å motivere eleven.

Tilbakemeldinger fra elever og lærere
Vi evaluerer tilbudene og snakker med både elever og lærere personlig underveis. De fleste melder om endrede studiemetoder som de tar med seg videre, og langt større mestringsfølelse og interesse for faget:

“Jeg har lært meg hvordan det er å jobbe hardt, men på samme tid hvordan det er å lykkes”,
sier Lotte (17), og forteller at hun har blitt bedre i matematikk det siste året siden hun har tatt DVM-1T i denna artikkel.

Jeg går gjennom leksjonene og tema så ofte som jeg vil – før timene løser vi oppgaver på nett – og selve timen blir tatt opp og så  lagt ut, slik at jeg kan se de om og om igjen helt til det sitter. Elever som vurderer å melde seg på, bør vite at selv om det er et ganske krevende fag er det veldig morsomt å holde på med. Du vil oppleve at du får mer utfordringer, som til tider kan virke umulige å løse, men som du til slutt kommer deg gjennom. Det vil gi en mestringsfølelse du ikke har opplevd innenfor matematikkfaget før. Og uansett om du tar kurset for å gå videre senere, eller bare for erfaringen, tror jeg ikke du vil angre på det valget”,
sier Helene i denna artikkel.

“Å bruke DVM-U har vært inspirerende som lærar. Læringspakkene er bygget opp med god variasjon i type aktiviteter. Å benytte dette i undervisningen som supplement, gir nye innfallsvinkler til lærestoffet og gode muligheter for tilbakemelding”,
seier lærer Kjersti Granli.

“Våre DVM-U-elever på 9.-trinn har hatt en rørende utvikling: De har jobbet mye mer med matematikk nå enn de gjorde før, og de viser en helt ny glede over faget. De er ivrige etter å jobbe og presser hverandre på hvem som er flinkest. De har vist en flott endring”,
sier lærer Linda Massey i denna artikkel.

Fleksibel opplæring
DVM-plattformen har vist seg å være så fleksibel og robust, at vi har kunnet starte utprøving innenfor andre fag og målgrupper. Et resultat av dette er et eget prosjekt innenfor tospråklig fagopplæring: “Fleksibel opplæring” (fo-nafo.iktsenteret.no). Her tilbyr vi læringsaktiviteter i matematikk og naturfag på språkene norsk, arabisk, somali og tigrinja. I Fleksibel opplæring vil nettlærere gi tospråklig støtte til elever som har behov for opplæring på eget morsmål via nettbaserte løsninger og virtuelle klasserom.

“DVM-plattformen støtter flere språkfonter, noe som har gjort det mulig å få innholdet parallelt tospråklig. Dette har vært sentralt i prosjektet”,
sier prosjektleder Marit Lunde.

“Ved å bruke innholdet i den tospråklige plattformen, kombinert med undervisning i virtuelle klasserom på arabisk, opplever jeg at de faglige samtalene elevene har med meg,  blir hevet til et høyere nivå. Elevene blir engasjerte og motiverte”,
sier nettlærer Sana Ezzat.

Fakta om DVM
DVM er et nivåtilpasset opplæringstilbud for elever på ungdomstrinnet. Dette er et pilotprosjekt på en nettbasert matematikkskole som retter seg mot to målgrupper:

  • Elever med behov for mer støtte i matematikk – DVM-U.
  • Elever med behov for større utfordringer i matematikk – DVM-1T og DVM-Pluss.

DVM-U

  • For elever med behov for mer støtte i matematikk.
  • Eleven får tilgang til læringspakker (visuelle animasjoner og simuleringer for å vise matematiske prinsipper på en enkel måte),  oppdrag og undervisning i et virtuelt klasserom.
  • Eleven kan forberede seg til neste matematikktime ved å gå gjennom læringspakker.

Gjennom DVM-U tilbyr vi en metode for lærerne å tilby tilpasset undervisning på mot elever som sliter i matematikkfaget. DVM legger særlig vekt på forståelse og anvendelse av matematikk i sin tilnærming, og legger mindre vekt på regning.
Se video om DVM-U.

DVM-1T

  • For elever med behov for større utfordringer i matematikk. De tilbys matematikk på VGS-nivå (Gymnasiet) mens de går på ungdomsskolen, det vil si at de får muligheten til å gå raskere fram med matematikken.
  • DVM-1T bygger på omvendt undervisning. Elevene går først gjennom fagstoff hjemme i form av videoer, animasjoner, tekst og oppgaver. De sender tilbakemelding til læreren, som tilpasser undervisningen i det virtuelle klasserommet etter elevenes behov.

Se video om DVM-1T.

DVM-Pluss

  • DVM-pluss er for elever som ønsker fordypning og større utfordringer i matematikk.
  • Eleven arbeider sammen med andre elever som også ønsker større utfordringer i matematikk. Sammen diskuterer de strategier og løsningsmetoder.
  • Elevene vil få støtte og veiledning av en lærer i arbeidet med problemløsningsoppgavene.

Se video om DVM-Pluss.

Om Senter for IKT i utdanningen
Senteret jobber med ulike tenester, prosjekt og ressursar som skal øke kvaliteten i utdanningen og gi bedre læringsutbytte og for barna i barnehagen, elever i grunnopplæringa og studenter i lærer- og barnehagelærarutdanningen.
Se mer info här.

Frode Løbersli

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>