UNDERVISNING OM DEMOKRATI
MED PAPPER, DIGITALA VERKTYG
OCH SOCIALA MEDIER

Henrik Isacsson. Foto: UR.
Henrik Isacsson. Foto: UR.

”Skolväsendet vilar på demokratins grund.”
Det är de första orden i LGR 11.

Som samhällskunskapslärare är demokratin kanske viktigare för mig än för andra lärare. Det är trots allt en uttalad del av läroplanen som jag konkret behöver lyfta och undervisa om. Eleverna behöver lära sig om grunderna i demokrati, de demokratiska processerna och hur de själva kan vara delaktiga i dessa.
Men med detta sagt så finns det vissa delar som är, hur skall jag säga det, mer tråkiga än andra. Jag pratar framför allt om hur kommuner styrs. För tio år sedan mötte jag utmaningen att undervisa 15-åringar om just detta.

Jag försöker alltid basera min undervisning i elevernas vardag, i det som är viktigt för dem. Pratar du om det antika Rom, gör det då på ett sådant sätt att eleverna själva får en koppling till det. Så hur gör man då detta när det kommer till kommuner?
Ja, det korta svaret är rollspel och modern teknologi.

Skapa ramverket
Under mina år som lärare har jag använt mig relativt mycket av rollspel. Både stora som små, i helklass och i grupp. För några år sedan skapade jag ett rollspel som fick namnet ”En kommun i Sverige”.

Jag ville skapa ett spel som både hade tydliga ramar men inom dessa stora möjligheter att improvisera och ”spela”. För att sälja konceptet behövde jag placera eleverna i en miljö som fick dem att bry sig om sitt uppdrag. För att göra detta skapade jag en ny kommun kallad Ungköping och placerade den ett par år in i framtiden.

Jag ville också att eleverna skulle få vara kreativa, inte bara sett till diskussioner. Vissa elever briljerar när det kommer till argumentation, andra gör det när det handlar om siffror och matematik. Och så finns det elever vars kreativitet skulle få da Vinci att bli avundsjuk. Så hur skapar man något som möter upp mot alla dessa elever?

Efter att ha delat in dem i grupper om fem var min lösning att ge dem olika uppgifter att lösa i sin kommun. Jag skrev en backstory som beskrev en kommun som det inte gick bra för. Arbetslösheten var hög och många människor hade flyttat bort från kommunen till grannkommuner.

Den första uppgiften eleverna fick var alltså att ”re-branda” Ungköping. De fick komma på en slogan som skulle sälja in kommunen. Kommunen behövde också ett nytt stadsvapen vilken eleverna fick designa, byta ut statyn på torget med mera.

Den stora uppgiften var dock att bestämma en budget för kommunen. De behövde fördela pengar mellan åtta olika kategorier. Jag gav dem lite hjälpstrukturer för detta men gav dem i övrigt fria händer. Eleverna fick en till två lektioner på sig att bli klara med detta första steg. Därefter var det dags att låta rollspelet börja.

Spelet
Eleverna fick nu träda in i rollen som kommunpolitiker och möttes av tre dilemman i form av nyheter. När jag först designade rollspelet fick varje grupp sina dilemman på en bit papper och jag gav dem femton minuter att lösa varje dilemma. Men när jag började arbeta på Mörbyskolan i Danderyd hade alla elever fått var sin dator. Detta innebar att jag kunde använda kraften som digitala verktyg har för inlärning. Idag har eleverna surfplattor vilket har gett mig möjligheten att förfina uppgiften ännu mer.

Så här fungerar det:

Jag skrev fyra nyheter som utspelar sig i Ungköping. Efter att ha spelat in min röst som läser upp nyheterna använde jag ett program som kopplade min röst till en digitalt animerad figur.

Klippet exporterades sedan in i ett videoredigeringsprogram och jag skapade ett nyhetsinslag med hjälp av lite bilder och videoklipp från nätet som alla hade Creative Commons licenser.

Det första nyhetsklippet handlade om att en skola i kommunen hade brunnit ner i en olyckshändelse. Kommunen behövde nu bygga upp den. Det blev nu gruppens uppgift att hitta pengarna som krävdes till detta i sin budget. För varje dilemma behövde eleverna beskriva hur de tänkte för de boende i Ungköping.

Tidigare år har eleverna gjort detta skriftligt. Men i år har jag börjat prova att använda surfplattorna och låta eleverna spela in egna presskonferenser. Nytt för i år var också att föra in moment från sociala medier. Eleverna fick möta olika, av mig påhittade tweets, som försökte påverka deras beslut som kommunpolitiker. De behövde på detta sätt också vara källkritiska och fundera på hur sociala medier påverkar vår demokrati och våra beslut.

Sammanfattning
Det som började för tio år sedan med några ark papper har utvecklats till något som både är digitalt och analogt på samma gång. För mig finns det ingen motsättning här. Utgångspunkten måste alltid vara; vad är bäst för min undervisning just nu? Det jag har sett genom åren är dock att genom att använda teknologi och appar har eleverna blivit mer fria att diskutera och skapa. Detta har i sin tur gett dem mer kunskap och också ett lärande för livet.
De har inte bara läst om det. De har levt det.

Du kan hitta allt material här, fritt att använda och förändra.
Du kan också följa mig på Twitter på @henrikisacsson eller läsa mer om mina tankar om pedagogik, digitalisering och demokrati här på min blogg.

Henrik Isacsson

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>