FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH BEMÖTANDE

Carina Sandgren Gustafsson, Stefan Swén och Marit Björn. Foto: UR.
Carina Sandgren Gustafsson, Stefan Swén och Marit Björn. Foto: UR.

För elever med NPF-diagnoser är det sociala samspelet en viktig tillgänglighetsfaktor – men vilka strategier kan man använda och hur lägger man grunden för goda relationer?

Lärlabbet besöker Utmelandsskolan i Mora där vi följer Stefan Swén. Han bygger den sociala tillgängligheten på hur han som lärare bemöter varje elev i klassrummet och berättar om hur man skapar tillhörighet för alla, även för de elever som delar sin skoldag mellan liten grupp och större klass.

Medverkar gör även Marit Björn, Carina Sandgren Gustafsson, Connie Kasari och Nora Choque Olsson. Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>