TEMA: SKOLFRÅNVARO
– PÅ VÄG BORT?

Johanna Bogfors, Angelica Faktus och Lisa Vestefjell. Foto: UR.
Johanna Bogfors, Angelica Faktus och Lisa Vestefjell. Foto: UR.

Hur kan skolan förebygga problematisk frånvaro – och vad kan du som lärare göra?

Lärlabbet besöker Mörsils skola i Jämtland där man vänt trenden med enskilda elevers problematiska frånvaro genom att stärka lärarnas relationskompetens. Vi följer läraren Lisa Vestefjell i hennes arbete i studiegården där hon ger eleverna extra stöd och en chans att hinna ifatt.

– Att hinna se alla elever i ögonen är viktigt, säger Lisa Vestefjell.

Medverkar gör även Angelika Faktus, Johanna Bogfors, Indra Costermans och Malin Gren Landell. Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>