BRYT INTE NER – BYGG UPP!

Sammy Vallgren. Foto: Lil Trulson/UR
Sammy Vallgren. Foto: Lil Trulson/UR

Testa nytt, utsätta sig för sammanhang utanför ens personliga bubbla och träffa nya människor med andra perspektiv än de du är vana vid. Det är sådant som får oss människor att utvecklas, att växa, att skapa.
Läs mer

OPTIMERAD INLÄRNING MED
GRUPPÖVNINGAR OCH VR-GLASÖGON

Walid Mohammadian. Foto: Lil Trulson/UR
Walid Mohammadian. Foto: Lil Trulson/UR

Jag anser att ansvaret som lärare är att ge eleverna förutsättningar att utveckla olika kunskaper och förmågor för att bli goda samhällsmedborgare. För att detta ska ske, behöver jag som lärare jobba med olika komponenter i undervisningen.
Läs mer

HUR LEDA
KOLLEKTIVT KUNSKAPANDE?

Jörgen Holmberg. Foto: Lil Trulson/UR
Jörgen Holmberg. Foto: Lil Trulson/UR

Ämnet för programmet upplever jag som väldigt relevant. Skolans styrdokument poängterar att elever ska kunna lära och arbeta tillsammans med andra. Samtidigt lever vi i ett samhälle där digital teknik skapar nya möjligheter till samarbete över tids- och rumsgränser.
Läs mer