OPTIMERAD INLÄRNING MED
GRUPPÖVNINGAR OCH VR-GLASÖGON

Walid Mohammadian. Foto: Lil Trulson/UR
Walid Mohammadian. Foto: Lil Trulson/UR

Jag anser att ansvaret som lärare är att ge eleverna förutsättningar att utveckla olika kunskaper och förmågor för att bli goda samhällsmedborgare. För att detta ska ske, behöver jag som lärare jobba med olika komponenter i undervisningen.
Läs mer

HUR LEDA
KOLLEKTIVT KUNSKAPANDE?

Jörgen Holmberg. Foto: Lil Trulson/UR
Jörgen Holmberg. Foto: Lil Trulson/UR

Ämnet för programmet upplever jag som väldigt relevant. Skolans styrdokument poängterar att elever ska kunna lära och arbeta tillsammans med andra. Samtidigt lever vi i ett samhälle där digital teknik skapar nya möjligheter till samarbete över tids- och rumsgränser.
Läs mer

UTVÄRDERING AV UNDERVISNING
–VAD GJORDES MÖJLIGT ATT LÄRA?

Angelika Kullberg. Foto: Lil Trulson /UR
Angelika Kullberg. Foto: Lil Trulson /UR

När man som lärarstudent ska utvärdera en lektion är det nog vanligt att man i första hand tänker på genomförandet av lektionen, ”om det gick bra eller dåligt” eller ”elevernas upplevelse” av lektionen.

Läs mer

ATT LÄRA TILL LÄRARE
– EN FRÅGA OM MENINGSFULLHET

Gennet Sätherlund. Foto: Lil Trulson /UR
Gennet Sätherlund. Foto: Lil Trulson /UR

Jag är gymnasielärare sedan 21 år och undervisar i samhällskunskap och engelska. Sedan år 2014 är jag även förstelärare med uppdraget att vara pedagogisk coach för nyanställda lärare och ansvarar även för samordningen av praktiken på min skola för lärarstudenter som läser vid SU.
Läs mer

JÄVLAR ANAMMA!
DET FÅR OSS ATT RÖRA OSS FRAMÅT

Mattias Dahlberg. Foto: Lil Trulsson/UR
Mattias Dahlberg. Foto: Lil Trulsson/UR

Varför gör vi det vi gör?
På jobbet har jag fullt upp och lite mer än det. För att inte tala om vardagen utanför jobbet med all logistik som den innebär. Behövde jag detta tillskott av uppgifter och extrajobb för att fylla ut ett ekande tomrum i min vardag med en tv-inspelning? Knappast. Böjde jag mig för min önskan att äntligen få bli filmad för TV? Nej, det verkar ju mest lite jobbigt och lite nervöst.
Läs mer

LÄRARENS ROLL FÖR
ATT MOTIVERA ELEVERNA

Linda Sonesson. Foto: Lil Trulsson/UR
Linda Sonesson. Foto: Lil Trulsson/UR

Motivation handlar om många saker och påverkas också av många såväl inre som yttre faktorer. Då motivation i allra högsta grad är en nyckel till framgång inte bara i skolans värld utan också utanför är det för mig viktigt att arbeta för att få varje elev att hitta sin inre motivation för att lyckas i skolarbetet.

Läs mer

UPPREPAD PROVTESTNING
ÖKAR INLÄRNINGEN

Maria Törnkvist. Foto: Lil Trulsson/UR
Maria Törnkvist. Foto: Lil Trulsson/UR

Att använda sig av test-effekten i skolan är något som jag, framför allt som engelskalärare, ser som en mycket bra metod för att öka inlärningen och befästa kunskaperna över tid. Vi har sett att elevernas stress inför proven har minskat.
Läs mer