MEDVERKANDE – FRAMTIDENS LÄRANDE

Engin Ilyaz © Foto: Erik Amkoff / UR

Engin Ilyaz
Biträdande rektor på Oxievångsskolan i Malmö. Har varit med och startat upp en skola för barn med en historik av skolproblematik – barn som inte har passat in i mallen. Bytte skolform för att dela med av sina erfarenheter och för att anta utmaningen att ge en kommunal skola samma kunskap och förståelse för barn som möter utmaningar i skolan. Har föreläst på skolor om att bemöta och undervisa barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. ”Att bygga förtroendefulla relationer till eleverna är bland det viktigaste för oss som arbetar inom skolan. Bra relationer är grunden till en bra lärmiljö och stimulerar elevernas vilja till att lära sig”

Anna Hälinen © Foto: Erik Amkoff / UR

Anna Hälinen
Jobbar sedan nio år tillbaka som SO-lärare på Gärdesskolan i Sollentuna, en skola som kännetecknas av sk tvålärarskap där varje lektion hålls av två ämneslärare. På varje lektion  arbetar två lärarkollegor med samma ansvar för lektionen. De planerar och gör alla pedagogiska och didaktiska överväganden tillsammans. Skolan har varit en 1-1 skola sedan 2011. Anna har föreläst om hur man jobbar i inkluderande organisationer samt hur man kan jobba med sociala medier i skolan. Hon tror att lärande skapas i det sociala samspelet och via dialog, oavsett om det är digitala eller analoga tankeutbyten. Driver twitterkontot @abbetyckertill

Karin Brånebäck © Foto: Erik Amkoff / UR

Karin Brånebäck
Arbetar som förstelärare samt skolutvecklare i Stockholm. Hon är en lärare som vågar omsätta sina pedagogiska idéer till verklighet med fokus på digital pedagogik. Karin föreläser både i Sverige och andra länder och har också startat (samt administrerar) facebook-gruppen Flippa klassrummet, som i skrivande stund har ca 15000 medlemmar, vilket därmed är en av de absolut största pedagogiska grupperna på Facebook. Hon bloggar även på Kilskrift, som är rankad som en av Sveriges största pedagogiska bloggar. På twitter hittar ni henne som @braneback

Karin Berg © Foto: Privat

Karin Berg
Lärare på Schillerska gymnasiet i Göteborg. Undervisar i svenska och religion och har ett försteläraruppdrag att driva skolutveckling inom bedömning och IKT. Hon driver den ideella tankesmedjan Skolsmedjan och gör podden Skolsverige. Tror på en likvärdig skola i ständig utveckling som tar avstamp i elevernas verklighet. Twittrar som @frokenbagare

Jan Allegaert © Foto: Privat

Jan Allegaert
Lektor och lärarhandledare på lärarhögskolan i Tielt, Belgien. Specialiserad inom sk. utomhuspedagogik. Arbetar ständigt med att översätta delar av läroplanen till praktisk handling. Jan vill framöver öka barnens koppling till naturen och utomhusmiljöer. Det är bra för barnens hälsa och deras sociala kompetens. Men den verkliga fördelen med utomhuspedagogik är att barnens motivation ökar med bättre inlärning som resultat.

Avnish Dhesi © Foto: Privat

Avnish Dhesi
Rektor på Victoria Park Primary Academy i Smethwick, England. Lärare sedan 23 år tillbaka med fokus på undervisning i de tidigare åldrarna. Avnish brinner för en nytänkande, inkluderande skola och varje elevs rätt till god utbildning. ”I’d rather have one week of innovative teaching than a career of doing what’s always been done”. Finns på Twitter som @DhesiAvnish och genom @VicParkAcademy

MEDVERKANDE – DEN LÄRANDE LÄRAREN

Felix Schultze @ Foto: Erik Amkoff / UR

Felix Schultze
Arbetar som kemi- och biologilärare på Kattegattgymnasiet i Halmstad. Är sedan 2014 licentiand vid Forskarskolan i Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik (FoNT-D) vid Linköpings Universitet och Halmstad Högskola. Forskningen handlar om hur man kan utveckla undervisningen genom att ta tillvara äldre elevers erfarenheter genom s.k. coteaching. Det handlar om lärarnas sätt att kommunicera ämnesinnehållet på ett sätt så att elever lär och förstår. Här fyller coteaching ett viktigt syfte.

Anna-Karin Frisk © Foto: Erik Amkoff / UR

Anna-Karin Frisk
Lärare på Klastorp / Essingeskolan i Stockholm, behörig åk 4-9, Svenska, historia och religionskunskap. Har skrivit magisteruppsats i didaktik och är nu forskarstuderande i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet på 50%. Jobbar även som koordinator/handledare för ämnesdidaktiska nätverk inom Stockholms Stad där lärare i SO-ämnen kan få stöd med ämnesdidaktiska projekt ute på sina skolor. Hon drivs av att få lärare att stärka sin profession genom att erövra kunskap om undervisning och lärande som är användbar inom yrket och som de kan dela med andra.

Camilla Thornberg © Foto: Erik Amkoff / UR

Camilla Thornberg
Förstelärare på Tångvallaskolan i Falsterbo, lärare i matematik och NO för år 1-7. Driver kollegialt lärande på sin skola. Ett strukturerat samarbete där man tillsammans granskar, analyserar och utvärderar sin egen och andras undervisning. Fokus har legat på ledarskap i klassrummet, lärarens förhållningssätt, studiero och återkoppling. Camilla brinner för att fortsätta utvecklas som lärare så att eleverna får det bästa hon kan ge.

Per Kornhall © Foto: Eva Lindblad

Per Kornhall
Fil. Dr. legitimerad lärare, författare, debattör och skolutvecklare. Har t ex skrivit böckerna ”Barnexperimentet”, ”Alla i mål” och ”Förstelärare”. Motiveras av viljan att svensk skola ska bli en skola för alla (igen) och för ett återupprättande av läraryrkets professionella status och kunskaper.

MEDVERKANDE – ATT ERÖVRA YRKET

Cecilia Johansson © Foto: Erik Amkoff / UR

Cecilia Johansson
Högstadielärare i svenska, historia och geografi på Helenelundsskolan i Sollentuna. Hon är också forskarutbildad i historia med utbildningsvetenskplig inriktning vid forskarskolan historiska medier vid Umeå Universitet. Dessutom har hon precis vunnit Guldäpplet för sitt sätt att utveckla undervisningen med hjälp av IT.

Elin Molander © Foto: Erik Amkoff / UR

Elin Molander
Arbetar som SO-lärare på Parkskolan, en 6-9 skola i centrala Östersund. Elin är relativt ny i yrket och tycker att det är det bästa och samtidigt det mest utmanande yrke som finns! Förutom att undervisa i SO, delar Elin handledarskap i en åk 8 och är med och ansvarar för Elevråd samt Trivsel och Trygghetsgruppen på skolan. En bra lärare bör enligt Elin vara flexibel, trygg och nyfiken. Nyfiken på sina elever, sina ämnen och på hur den egna undervisningen kan utvecklas.

Tommy Lucassi © Foto: Erik Amkoff / UR

Tommy Lucassi
Ma/NO-lärare på Alviksskolan i Stockholm. Arbetar 30 % med att utforma skolutvecklingsprocessen på skolan, som på Helen Timperleys lärandecykler. Har jobbat som lärare i 20 år och skriver läromedlet Medveten Matte om formativ bedömning. Han skriver även för Pedagog Stockholm på bloggen Provfri matematik. Tror på att det som gäller för elevernas utveckling även gäller lärare, skolledare och huvudmän.

Jan Håkansson © Foto: Privat

Jan Håkansson
Skolforskare och rektorsutbildare vid Linnéuniversitetet. Har under lång tid arbetat med forskning, utbildning och rådgivning kring kvalitet i skolan, men också med forskningsöversikter om undervisning, lärande och skolutveckling. Han har ett stort intresse för forskningsbaserad skolutveckling och hur eleverna kan dra nytta av allt det arbete som sker kring rektorers och lärares lärande och utvecklingen av undervisningen. Utkommer med en ny bok 2016 ”Utmärkt skolutveckling – Forskning om skolförbättring och måluppfyllelse”.