MEDVERKANDE – DIGITAL DIDAKTIK

Daniel Barker © Foto: Erik Amkoff / UR

Daniel Barker
Gymnasielärare i matematik och fysik på Norra Real i Stockholm och läromedelsutvecklare på Natur & Kultur. Gav 2013 ut boken Flipped Classroom och fick året efter Kungliga Vetenskapsakademiens lärarpris för sitt utforskande av digitaliserings möjligheter i undervisningen. Driver utvecklingsprojekt och föreläser om hur digitala verktyg och resurser passar in i och förstärker en undervisning som vilar på vetenskaplig grund.

Håkan Fleischer © Foto: Erik Amkoff / UR

Håkan Fleischer
Fil dr och universitetslektor i pedagogik på Linnéuniversitetet. Har skrivit boken Studieteknik – så lyckas du med dina studier. Har också skrivit boken Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik tillsammans med Helena Kvarnsell. Kommer ut med ny bok om klassrumsretorik för lärare under 2016. Drivs av att göra skola till spännande möten mellan människor och utmanande idévärldar.

Marica Grudeborn © Foto: Erik Amkoff / UR

Marica Grudeborn
Lärare i SO-ämnena samt MIK-pedagog på Munkegärdeskolan i Kungälv. Har erfarenhet även som bildlärare och som gamer. Föreläser emellanåt och har en Youtubekanal som handlar om MIK. Det är en mänsklig rättighet att kunna delta i samhället och att veta hur man gör sin röst hörd. Vill man hjälpa någon får man börja där de är och de flesta eleverna är digitala, därför försöker jag hålla mig uppdaterad med det som händer på nätet. Varierar undervisningen och ger möjlighet för eleverna att variera sina redovisningar så att det ska passa så många som möjligt så ofta som möjligt.

Rasmus Vanggaard Knudsen © Foto: Privat

Rasmus Vanggaard Knudsen
Chef för ”Kontor for Prøver, Eksamen og Test” på ”Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling” i Danmark. Där har man ansvar för den digitala utvecklingen av prov och test i den danska grundskolan och gymnasiet. Arbetet är extra spännande just för att det digitala innehållet i undervisningen utvecklar sig så snabbt. Jag arbetar varje dag med utgångspunkt från att alla barn ska bli så duktiga som de kan.

MEDVERKANDE – ELEVEN SOM PRODUCENT

Carmen de Bruijckere © Foto: Erik Amkoff / UR

Carmen de Bruijckere
Lärare på Runbackaskolan i Sollentuna, åk 1-6. En av grundare av Pelle vet, aktiv deltagare i Makerskolan samt läromedelförfattare. Lär ut Scratch båda till elever och lärare. Hon undervisar elever i programmering och makerkultur. Målet är att eleverna utvecklar kunskap som de använder för att förbättra tekniska produkter och komma på nya uppfinningar. Tanken ska vara “Jag kan skapa världen.”

Josef Sahlin © Foto: Erik Amkoff / UR

Josef Sahlin
Svensklärare i åk 6 och skolbibliotekarie på Årstaskolan i Stockholm. Han har under många år på egen hand eller tillsammans med kollegor utvecklat arbetssätt och rika uppgifter som spridit sig i hela Sverige och även utomlands. Några exempel är romanprojekten Den magiska dörren, Monstret och Dagboken, poesiprojektet Livsviktig poesi, retorikprojektet talasomTED och nu senast källkritikprojektet Riktigtsant. Uppgifter som får ta tid, som har riktiga mottagare, ställer frågor och är rika på nya roller och förmågor. Skolarbete som är #viktigtpåriktigt!

Karin Danielsson Öberg © Foto: Erik Amkoff / UR

Karin Danielsson Öberg
Forskare och universitetslektor i informatik vid Umeå Universitet, samt programansvarig för kandidatprogrammet Digital medieproduktion. Har ett stort intresse för att lära ut och samtal om design och användning av teknik. Har under flera år forskat om barns och ungdomars medverkan vid design av digitala läromedel och spel. 2010 disputerade hon med avhandlingen ”Att främja medverkan: Utmaningar och möjligheter för barns och ungdomars delaktighet vid design av digitala edutainmentproduktioner”. Brinner för en mer inkluderande och eftertänksam designprocess. Känner ett privilegium att i sin undervisning möta nästa generation designers.

Carl Heath © Foto: Privat

Carl Heath
Forskare och designer vid Interactive Institute Swedish ICT (www.tii.se). Genom åren har Carl verkat i gränslandet mellan lärande, framtidsfrågor, IT och kultur i många olika sammanhang. Bland annat har Carl producerat och designat ett stort antal pedagogiska material, spel och interaktiva narrativer för en bredd av sammanhang för såväl skolan i Sverige som internationellt. Carl medverkar i ett antal utvecklingsprojekt inom svensk skola idag, bland annat i den nationella testbädden Makerskola – ett Vinnovaprojekt för att utveckla makerkultur och skapande med IT som material i skolan och i Swedish ICT Technology Enhanced Learning, forskningsinstitutens arbete som inriktar sig på utbildning och digitalisering. Mer om Carl finner då här!

MEDVERKANDE – KÄLLKRITIK

Maria Becker © Foto: Erik Amkoff / UR

Maria Becker
Lärare i svenska och SO-ämnena på Matteusskolan i Stockholm, åk 7-9. Förstelärare, bedömningsentusiast och handledare för Läslyftet. Maria har deltagit i arbetet med att framställa kommentarsmaterial ”Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet” (Skolverket, 2016), samt bedömningsstöd i samhällskunskap och geografi. Drivs av utveckling, kollegiala samtal, att lösa problem och att visa att allt är möjligt.

Matilda Åhall © Foto: Erik Amkoff / UR

Matilda Åhall
Jobbar som bildlärare på Kärraskolan i Göteborg. Hon har varit med i arbetet med att ta fram Skolverkets bedömningsstöd i bild för åk 6. Hon har en blogg där hon delar med sig av lektioner, planering och funderingar om bildämnets plats i det bildfokuserade och estetiserade offentliga samtal som vi rör oss i nu. Matilda har precis påbörjat sin väg mot en master i bilddidaktik och anser att bildämnet skulle kunna vara (ett av) skolans viktigaste ämne(n). Twittrar som @TildurAhall

Sara Mörtsell © Foto: Erik Amkoff / UR

Sara Mörtsell
Gymnasielärare i svenska som andraspråk och tidigare verksam som lärare för nyanlända elever och ikt-pedagog i Stockholmsområdet. En av initiativtagarna till den öppna digitala kursen för lärare ”Digitala Skollyftet”. Medförfattare till Skolverkets modul om Digitalt textarbete inom läslyftet, avsnittet ”Informationskritik och kunskapsdelning”. Jobbar sedan början av 2014 som utbildningsansvarig på den ideella föreningen Wikimedia Sverige med fortbildning för pedagogiska perspektiv på fri kunskap och Wikipedia inom skola och högskola.

Åsa Kronkvist © Foto: Privat

Åsa Kronkvist
IKT-pedagog på Högskolan Kristianstad med en bakgrund som förskollärare och grundskollärare i år 1-7. Har arbetat med Skolverkets projekt Multimediabyrån och PIM samt skrivit boken Superundersökarna som är tillgänglig via Statens medieråd. Min första dator skaffade jag för att skriva berättelser. Snart öppnades en värld av möjligheter att skapa, kommunicera och samarbeta. Jag tröttnar aldrig på att lära mig nytt.

MEDVERKANDE – DATALOGISKT TÄNKANDE

Christina Löfving © Foto: Erik Amkoff / UR

Christina Löfving
Lärare i årskurs 1-2 och utvecklingsledare på Spekerödskolan i Stenungsund. Har skrivit boken ”Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen” och lärarhandledningen ”Lärarhack” om programmering i låg- och mellanstadiet. Fick lärarpriset Guldäpplet 2012 och har vunnit 1:a pris i Webbstjärnan med sina elever. Läser in en master i aktionsforskning och driver bloggen itmamman.se.

Fredrik Heintz © Foto: Erik Amkoff / UR

Fredrik Heintz
Forskare vid Institutionen för Datavetenskap, Linköpings universitet. Forskar på datavetenskaplig utbildning, artificiell intelligens och autonoma system. Studierektor med ansvar för pedagogiska och didaktiska frågor. Anser att skolan är ett viktigt område där vi kan bidra med vår stora erfarenhet av att lära ut datavetenskap och datalogiskt tänkande. Anlitad som expert av Skolverket för att föreslå hur digital kompetens och programmering kan införas i grund- och gymnasieskolan. Digitalisering förändrar allt!

Karin Nygårds © Foto: Erik Amkoff / UR

Karin Nygårds
Grundskollärare i Svenska och Svenska som andraspråk. Jobbat som utvecklare av digitalkunskap på Sjöstadsskolan i Stockholm. Just nu tjänstledig för att skriva böcker. Första boken, Koden till digital kompetens, handlar om bakgrunden till varför kunskap om kod är viktigt i dagens samhälle. Nästa bok heter Så funkar internet. Karin finns på twitter under namnet @grishund och driver även sajten teacherhack.com där alla ämnen presenteras ur digital synvinkel.

Linda Liukas © Foto: Privat

Linda Liukas
Författare och illustratör till ”Hello Ruby”, en bok om kod och programmering för barn. Grundare av ”Rails Girls”, ett globalt initiativ verksamt i över 260 städer, som syftar till att lära unga kvinnor om programmering. Älskar Muji, Zelda Fitzgerald, programmering och saker som glittrar 🙂

MEDVERKANDE – DIGITALISERING OCH DEMOKRATI

Jan Hylén © Foto: Bengt Allebrink / UR

Jan Hylén
Fil.dr i statsvetenskap och arbetar som fristående utbildningsanalytiker och utredare för kommuner, myndigheter och organisationer. Han har en bakgrund från Skolverket, Utbildningsdepartementet och OECD. Har skrivit boken ”Digitaliseringen av skolan” och en lång rad svenska och internationella rapporter. Föreläser, driver utvecklingsprojekt och bloggen www.janhylen.se. Han tycker det är oerhört viktigt att undersöka vilka samtids- och framtidstrender som skymtar och kommer att påverka den svenska skolan.

Patricia Diaz © Foto: Bengt Allebrink / UR

Patricia Diaz
Språklärare i engelska och spanska samt förstelärare med fokus på digitalt förstärkt lärande och formativt arbete. (Är för tillfället föräldraledig men påbörjar en ny anställning på Skapaskolan i Stockholm hösten 2016.). Hon har skrivit två böcker och föreläser även om hur digitala resurser kan användas för att förbättra och effektivisera undervisningen. Elevernas lärande står alltid i fokus och hon brinner för att förse dem med så många alternativ för att lära som möjligt, vare sig de är digitala eller analoga.

Sofia Malmberg © Foto: Bengt Allebrink / UR

Sofia Malmberg
Är skolbibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm. Där bedriver hon, i tätt samarbete med lärare och IKT-pedagog, projekt med fokus på MIK och lässtimulans. Hon föreläser och har skrivit två böcker: ”Bibliotekarien som medpedagog” och ”Happenings som arbetsmetod”. Läs gärna hennes blogg skolvarlden.se/bloggar/sofia-malmberg. Drivkraft som skolbibliotekarie är att på ett konkret sätt se att min kompetens spelar roll för elevernas lärande.

Fredrik Holmberg © Foto: Bengt Allebrink / UR

Fredrik Holmberg
Är sedan 24 år film- och mediepedagog hos Filmpedagogerna Folkets Bio. De har skapat läromedel om berättande i film och media för skolan. De var med och översatte UNESCOs MIL-dokument till svenska MIK. Filmpedagogerna lanserar i ett samarbete med UNESCO en läromedelsplattform för MIK under 2016. Undervisar, föreläser, driver MIK-projekt i Västra Götaland. Vi brinner för att se film och media i ett bredare och djupare perspektiv. Möt oss på www.filmpedagogerna.se