REPORTAGE: ELEVINFLYTANDE

Hur kan skolan jobba för att öka elevernas inflytande? Vi har besökt läraren Pernilla Kans och hennes elever på Skattkärrsskolan utanför Karlstad. Listan på det man vill diskutera är lång när eleverna i åk 4 har klassråd. I klassrådet får eleverna öva sig att uttrycka sin åsikt och lyssna på andra, samtidigt som de är med och förbättrar sin egen skola.

– Det här ska vara en arena där de demokratiska principerna fungerar, säger Pernilla Kans.

Programmet ser du i sin helhet på urskola.se

REPORTAGE: ELEVAKTIV UNDERVISNING

Lusten att lära ökar om eleverna själva får påverka skolarbetet. Men hur går det till, och vad krävs för att eleverna ska ta en aktiv roll? Vi besöker Årstaskolan i Stockholm, där språkläraren Lotta Bohlin jobbar med elevaktiv undervisning. Grundstenarna i hennes undervisning är en god relation till eleverna och tydliga ramar för undervisningen. Det är viktigt att eleverna känner att det finns utrymme för dem.

Programmet ser du i sin helhet på urskola.se