REPORTAGE – SKOLAN SOM SKYDDSFAKTOR

Att stödja barn som upplever olika slags utsatthet är viktigt för att de ska klara skolans utbildningsmål. Men hur hittar man de utsatta barnen? I Fröslundaskolan i Eskilstuna, där ca 95 % av eleverna har bott i Sverige kortare än sex år, finns rutiner och strukturer för hjälpen. Men det räcker inte. Det gäller att odla ett klimat där alla som jobbar på skolan tillsammans bryr sig.

– Det finns så många beröringspunkter där vi möter eleverna i klassrummet, på rasterna, i matkön. Vare sig du är vaktmästare eller idrottslärare, så ska du genast ta upp det när du ser tecken på att en elev inte mår bra, säger rektor Jannice Kloibhofer

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

REPORTAGE – PEDAGOGIK OCH SÄRSKILT STÖD

Går det att minska behovet av åtgärder och diagnoser genom att ändra på klassrumssituationen? Ja, säger man på Friggaskolan och de andra skolorna i Östersund. Här har man inom den gemensamma elevhälsan sökt sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter. Kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar här tillsammans med att hjälpa eleverna att hitta strategier för sitt lärande.

– Vi valde att försöka vända skutan och på så sätt förekomma diagnoser och remisser, berättar skolpsykolog Niklas Fröst.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

REPORTAGE – ÖKAD PSYKISK HÄLSA

I Rotskärsskolan i Älvkarleby jobbar vuxna och elever tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Eleverna sätter ord på – eller fotar – sina upplevelser av skolmiljön och uppmärksammar på så sätt skolans vuxna om riskfaktorer i såväl den fysiska som psykiska skolmiljön. Skolchefen GunnMari Nordström ser samverkan och kommunikation som avgörande för det förebyggande arbetet.

– Eleverna är sakkunniga, de vet var bristerna och problemen finns. Vi behöver ha en ständig dialog med dem. För vår del är det ett nytt sätt att se på elevhälsan, att göra eleverna delaktiga, säger GunnMari Nordström.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

REPORTAGE – ELEVHÄLSANS BETYDELSE

På Ekbackens skola i Fellingsbro, Lindesbergs kommun, bygger visionen för elevhälsan på tre grundsatser: eleven har rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. Detta går hand i hand med visionen för skolan som helhet, berättar verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson. Det behöver den göra eftersom elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna når kunskapsmålen. Och för att det ska fungera behöver lärarna jobba tätt ihop med elevhälsan.

– Det som händer inom elevhälsan måste nå ut i klassen, och det kan det bara göra om man jobbar tillsammans, menar Åsa.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se