REPORTAGE – ESTETIK FÖR ALLA

Dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program på Sannarpsgymnasiet i Halmstad. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Genom dramaövningar undersöker eleverna både sin egen identitet och samspelet med andra människor.

– Mina elever är tyvärr vana vid att folk talar över huvudet på dem. Jag jobbar med att de ska känna att de får tid att kommunicera, säger Malin.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

REPORTAGE – ESTETISKA LÄRPROCESSER

I Svedala får alla kommunens förskolebarn upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor.

Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har vi bland annat sett hur barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

REPORTAGE – ESTETIKENS KRAFT

På Hortlaxskolan i Piteå fördjupar eleverna i åk 7-9 sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande.

– Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential, säger Stefan.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se