REPORTAGE – DIGITAL DIDAKTIK

På lärarhögskolan i Borås har Tobias Ruthenberg, universitetsadjunkt i digital pedagogik utvecklat en modern distanskurs i ämnet. Föreläsaren kan online visa material och såväl deltagare som föreläsare kan ladda upp och ladda ned material efter behov. Det här ger ett brett utbyte av erfarenheter, utan att läraren behöver resa land och rike runt.

– Allting ligger på webben och vi träffas också alltid online, berättar Tobias Ruthenberg.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

REPORTAGE – ELEVEN SOM PRODUCENT

För nyanlända elever är de digitala verktygen till stor hjälp när det gäller att lära sig ett nytt språk. På Mottagningsskolan Mosaik i Malmö använder bild och slöjdläraren Helena von Malortie filmskapande som en del av lärprocessen. Eleverna delar med sig av sin kunskap via videoklipp och lär sig via andra elever lika mycket som via läraren.

– Att använda sig av den digitala tekniken är väldigt bra för att lära sig ett nytt språk, säger Helena von Malortie.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

REPORTAGE – KÄLLKRITIK

Hur sätter man in ett filter i huvudet på barnen? Det var den utmaning Murgårdsskolan i Sandviken stod inför när skolan fick öppna nät. Skolans it-ansvariga, specialläraren Madeleine Högman och förskolläraren Karin Lepistö jobbar aktivt med källkritik och medievanor i alla ämnen och med alla årskurser. Genom det dagliga arbetet och riktade projekt som ”Nätsmarta” utvecklar eleverna ett internetfilter redan från förskoleålder.

– Källkritik är något annat än det var tidigare. Eleverna behöver lära sig vara källkritiska både mot sig själva och mot det som står på internet och i tidningen, säger Madeleine.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

REPORTAGE – DATALOGISKT TÄNKANDE

På Högåsskolan i Knivsta har man infört ”datalogiskt tänkande” i ämnen som t.ex. bild och idrott. Tanken är att man kombinerar programmering med förståelse för hur det digitala fungerar i samhället.

– Vi lär barnen andra samhällsfunktioner i tidiga åldrar så som brandförsvar, vattenrening och sophantering. Att även äga kunskaper om hur datorer fungerar handlar ju om att kunna ställa sig kritisk och vara en medveten konsument ,menar Maria Franzén

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

 

REPORTAGE – DIGITALISERING OCH DEMOKRATI

På Katedralskolan i Skara tar estetklassen i åk 9 hjälp av digital teknik för att förmedla och diskutera det de lär sig med varandra. Varje vecka gör de en webbshow där de presenterar åsikter och diskussioner som uppstått i klassen och på nätet i samband med inlärningen. Deras lärare Ylva Pettersson anser att medie- och informationskunnighet är en fråga om demokrati.

– Det demokratiska samtalet har flyttat ut på nätet, och då räcker det inte med att ta del av det som andra producerar utan också om att kunna producera själv, säger Ylva.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se