REPORTAGE – FRAMTIDENS LÄRANDE

Agneta Hedenström är rektor på Antnässkolan utanför Luleå. Hon är starkt engagerad i skolutveckling och har funderat mycket kring framtidens skola och vilka kompetenser framtida lärare måste ha. Hon lyfter bl a vikten av digital kunskap, öppnare klassrum och ökat kollegialt samspel.

– Den framtida skolan handlar mycket om att lära sig att lära. Att ta vara på fakta, analysera, generalisera, jämföra och så vidare, menar Agneta.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

REPORTAGE – DEN LÄRANDE LÄRAREN

Tülay Gürgün är modersmålslärare och mediepedagog på Grindtorpsskolan i Alby. Till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara av intresse för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Hon tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras.

– Det går inte att bara lita på sina gamla kunskaper och göra ett jobb. Som lärare måste man kompetensutveckla sig hela tiden, säger Tülay.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

REPORTAGE – ATT ERÖVRA YRKET

Christina Maelan är lärare på Knutbyskolan i Rinkeby och hon handleder även lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik.

– Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitimidis håller med.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se