REPORTAGE – SAMVERKAN

Vi besöker Mariedalskolan i Vänersborg och rektor Christina Hjern. Efter en omständlig process med många personer och instanser inblandade kunde man tillslut öppna sina dörrarna och erbjuda praktikplatser för nyanlända lärare. Nu när en termin har gått kan man konstatera att det varit ett väldigt lyckat projekt.

– Det är oerhört viktigt för dessa personer att starta ett liv här i Sverige och det är väldigt viktigt för oss, med många nyanlända elever, att få lärare med deras kompetens, säger Christina.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

REPORTAGE – LÄRANDET

Vi besöker Grimstaskolan i Vällingby och läraren Åsa Sebelius. Här utvecklar de nyanlända eleverna sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket används. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande.

– Den största vinsten med att jobba på det här sättet är att det blir ett så tydligt arbetssätt och det ger eleverna redskap som de sedan kan ta med sig ut i sina klasser, säger Åsa Sebelius

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

REPORTAGE – INKLUDERING

Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det ”normala”. Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro.

– Det har fungerat positivt, både socialiserings- och resultatmässigt, menar läraren Suzanne Gynnhammar.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

REPORTAGE – MOTTAGANDET

På mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg har de sedan en tid tillbaka använt sig av en modell som går i linje med de direktiv som Skolverket kom ut med i början av januari 2016. Det första som händer är att personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Lärlabbet har träffat Jennie Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult och modersmålsläraren Jathal Asmael.

– Att göra kartläggningen här istället för på skolorna ökar likvärdigheten. Vi erbjuder en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har, säger Jenny Bladh.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se