REPORTAGE: ELEVINFLYTANDE

Hur kan skolan jobba för att öka elevernas inflytande? Vi har besökt läraren Pernilla Kans och hennes elever på Skattkärrsskolan utanför Karlstad. Listan på det man vill diskutera är lång när eleverna i åk 4 har klassråd. I klassrådet får eleverna öva sig att uttrycka sin åsikt och lyssna på andra, samtidigt som de är med och förbättrar sin egen skola.

– Det här ska vara en arena där de demokratiska principerna fungerar, säger Pernilla Kans.

Programmet ser du i sin helhet på urskola.se

REPORTAGE: ELEVAKTIV UNDERVISNING

Lusten att lära ökar om eleverna själva får påverka skolarbetet. Men hur går det till, och vad krävs för att eleverna ska ta en aktiv roll? Vi besöker Årstaskolan i Stockholm, där språkläraren Lotta Bohlin jobbar med elevaktiv undervisning. Grundstenarna i hennes undervisning är en god relation till eleverna och tydliga ramar för undervisningen. Det är viktigt att eleverna känner att det finns utrymme för dem.

Programmet ser du i sin helhet på urskola.se

REPORTAGE – LÄRARENS ARBETSMILJÖ

Visättraskolan i Huddinge är en arbetsplats där personalen trivs och stannar kvar. Rektor Semira Vikströms mål är att få alla att dra åt samma håll. För att det ska lyckas behöver alla medarbetare känna sig engagerade och sedda, och att man lyfter både det som är jobbigt och det som är bra. Läraren Henrik Bartoldsson håller med sin rektor och betonar vikten av att visa omtanke.

– Det finns en öppenhet kring att man ibland behöver hjälp. Det gör att andan blir tillåtande och att man hjälper varandra, säger Henrik

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

REPORTAGE – SKOLAN SOM SKYDDSFAKTOR

Att stödja barn som upplever olika slags utsatthet är viktigt för att de ska klara skolans utbildningsmål. Men hur hittar man de utsatta barnen? I Fröslundaskolan i Eskilstuna, där ca 95 % av eleverna har bott i Sverige kortare än sex år, finns rutiner och strukturer för hjälpen. Men det räcker inte. Det gäller att odla ett klimat där alla som jobbar på skolan tillsammans bryr sig.

– Det finns så många beröringspunkter där vi möter eleverna i klassrummet, på rasterna, i matkön. Vare sig du är vaktmästare eller idrottslärare, så ska du genast ta upp det när du ser tecken på att en elev inte mår bra, säger rektor Jannice Kloibhofer

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

REPORTAGE – PEDAGOGIK OCH SÄRSKILT STÖD

Går det att minska behovet av åtgärder och diagnoser genom att ändra på klassrumssituationen? Ja, säger man på Friggaskolan och de andra skolorna i Östersund. Här har man inom den gemensamma elevhälsan sökt sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter. Kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar här tillsammans med att hjälpa eleverna att hitta strategier för sitt lärande.

– Vi valde att försöka vända skutan och på så sätt förekomma diagnoser och remisser, berättar skolpsykolog Niklas Fröst.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

REPORTAGE – ÖKAD PSYKISK HÄLSA

I Rotskärsskolan i Älvkarleby jobbar vuxna och elever tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Eleverna sätter ord på – eller fotar – sina upplevelser av skolmiljön och uppmärksammar på så sätt skolans vuxna om riskfaktorer i såväl den fysiska som psykiska skolmiljön. Skolchefen GunnMari Nordström ser samverkan och kommunikation som avgörande för det förebyggande arbetet.

– Eleverna är sakkunniga, de vet var bristerna och problemen finns. Vi behöver ha en ständig dialog med dem. För vår del är det ett nytt sätt att se på elevhälsan, att göra eleverna delaktiga, säger GunnMari Nordström.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

REPORTAGE – ELEVHÄLSANS BETYDELSE

På Ekbackens skola i Fellingsbro, Lindesbergs kommun, bygger visionen för elevhälsan på tre grundsatser: eleven har rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. Detta går hand i hand med visionen för skolan som helhet, berättar verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson. Det behöver den göra eftersom elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna når kunskapsmålen. Och för att det ska fungera behöver lärarna jobba tätt ihop med elevhälsan.

– Det som händer inom elevhälsan måste nå ut i klassen, och det kan det bara göra om man jobbar tillsammans, menar Åsa.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

REPORTAGE – ESTETIK FÖR ALLA

Dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program på Sannarpsgymnasiet i Halmstad. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Genom dramaövningar undersöker eleverna både sin egen identitet och samspelet med andra människor.

– Mina elever är tyvärr vana vid att folk talar över huvudet på dem. Jag jobbar med att de ska känna att de får tid att kommunicera, säger Malin.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

REPORTAGE – ESTETISKA LÄRPROCESSER

I Svedala får alla kommunens förskolebarn upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor.

Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har vi bland annat sett hur barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

REPORTAGE – ESTETIKENS KRAFT

På Hortlaxskolan i Piteå fördjupar eleverna i åk 7-9 sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande.

– Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential, säger Stefan.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se