TEMA: BETYG & BEDÖMNING
– SAMBEDÖMNING

Hur kan skolan jobba med sambedömning? Och kan det kollegiala arbetet bidra till en mer likvärdig bedömning?

Carina Wikström är lärare på Slottegymnasiet i Ljusdal. Hon menar att likvärdigheten ökar när lärarna gör sambedömning både inom lärarkollegiet på hennes gymnasium och tillsammans med lärare på andra skolor i kommunen.

– Vi samarbetar väldigt mycket och diskuterar väldigt mycket så att vi vet att vi tolkar kunskapskraven på rätt sätt, säger Carina.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

TEMA: BETYG & BEDÖMNING
– ÅTERKOPPLING

Hur kan skolan jobba med återkoppling? Och hur hänger det ihop med elevers motivation och självkänsla?

Efter några års experimenterande har svenskaläraren Olle Carlgren på Höglandsskolan i Bromma hittat den för honom bästa metoden för systematisk återkoppling till eleverna.

– Det är inte det första utkastet som eleverna lämnar in som är det viktigaste, utan det eleverna faktiskt lär sig under tiden, menar Olle.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

Fortsätt läsa →

TEMA: BETYG & BEDÖMNING
– OLIKA BEDÖMNINGSUNDERLAG

Muntlig redovisning, grupparbeten, filmproduktion, blogg, podd och så vidare. Det finns fler former av bedömningsunderlag än skriftliga prov.

Camilla Askebäck Diaz jobbar som lärare och förstelärare på Södermalmsskolan i Stockholm. Hon arbetar aktivt med digitala verktyg i sin undervisning och det är för henne en självklarhet att bedömningarna också sker just där.

– Ett datorspel kan vara ett utmärkt underlag för bedömning, trots att det inte alltid är helt uppenbart för eleverna själva, menar Camilla.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

TEMA: BETYG & BEDÖMNING
– ELEVENS FÖRSTÅELSE

Hur kan skolan öka elevernas förståelse av betyg och bedömning?

Malin Carlsson är lärare i årskurs F-3 på Lindblomskolan i Hultsfred. Tillsammans med eleverna har hon utvecklat en PP-vägg som på ett tydligt sätt anger vad eleven måste kunna inom ett visst ämne för att uppnå målen.

– Det är viktigt att eleverna redan från början får vara med och bestämma hur de ska uppnå målen, menar Malin.

Läs mer på hennes blogg!

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

Fortsätt läsa →