TEMA: ELEVEN I CENTRUM
– ELEVEN I SAMHÄLLET

Font - Eleven i Samhället

Hur kan skolan ta vara på elevernas drivkrafter och engagemang? Vi besöker Högastensskolan i Helsingborg och träffar elever som går V.I.P-profilen, världen i perspektiv. De arbetar för förändring och arrangerar evenemang, samlar in pengar till välgörande ändamål och uppmärksammar olika samhällsfrågor, allt på eget initiativ. Med sig har de läraren Karin Nolin, som startat profilen. Hon ger praktiska råd och hjälper eleverna att komma vidare med det de vill påverka.

– Samhällsfrågor ska inte bara vara något eleverna läser om. De behöver få lära sig påverka i praktiken, menar Karin.

Medverkar gör även läraren Carina Hafrén, rektor Pernilla Ericols och Johan Sandahl, forskare vid Stockholms universitet. Samtal även med Martin Nyblom, samordnare för Ungdomsparlamentet.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

TEMA: ELEVEN I CENTRUM
– ELEVINFLYTANDE

Font - Elevdemokrati

Hur kan skolan jobba för att öka elevernas inflytande? Vi har besökt läraren Pernilla Kans och hennes elever på Skattkärrsskolan utanför Karlstad. Listan på det man vill diskutera är lång när eleverna i åk 4 har klassråd. I klassrådet får eleverna öva sig att uttrycka sin åsikt och lyssna på andra, samtidigt som de är med och förbättrar sin egen skola.

– Det här ska vara en arena där de demokratiska principerna fungerar, säger Pernilla Kans.

Medverkar gör även lärarna Anna Löflund, Magnus Larsson och Charlotte Wikström samt Julia Lindh, förbundsordförande för SVEA.

Programmet ser du i sin helhet på urskola.se

TEMA: ELEVEN I CENTRUM
– ELEVAKTIV UNDERVISNING

Font - Elevaktiv undervisning

Lusten att lära ökar om eleverna själva får påverka skolarbetet. Men hur går det till, och vad krävs för att eleverna ska ta en aktiv roll? Vi besöker Årstaskolan i Stockholm, där språkläraren Lotta Bohlin jobbar med elevaktiv undervisning. Grundstenarna i hennes undervisning är en god relation till eleverna och tydliga ramar för undervisningen. Det är viktigt att eleverna känner att det finns utrymme för dem.

Medverkar gör även lärarna Jimmie Nordberg och Ellinor Lundsten samt Anne-Marie Körling, lärare och författare, och Sofia Kruth, lärare.

Programmet ser du i sin helhet på urskola.se